Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Centrum obce Zálesie - Príklad úspešne zrealizovaného projektu Operačného programu Bratislavský kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja sa podieľa na implementácii projektov Operačného programu Bratislavský kraj (OBPK), vďaka ktorým bolo dosial revitalizovaných už 46 obcí a miest v našom regióne.

 
Jedným z príkladov úspešne zrealizovaného projektu je aj upravené verejné priestranstvo v centrálnej časti obce Zálesie, v okrese Senec. Na celkovej ploche 4182 m2 vznikla atraktívna oddychová zóna so zeleňou, prvkami detského ihriska, fontánou a javiskom pre kultúrne podujatia.
Mimoriadnej obľube obyvateľov sa teší priechodná fontána, v ktorej sa deti počas horúcich letných dní môžu bez obmedzenia osviežiť a zahrať. Atrakciou zostáva fontána aj vo večerných hodinách, kedy vyniká jej farebné podsvietenie.
Celé priestranstvo je využívané celoročne, a vďaka bezpečným prvkom detského ihriska láka rodiny s deťmi z okolitých rodinných i bytových domov. Vynovenému priestranstvu dominuje zeleň, ktorá aj vďaka štyrom desiatkam vysadených stromov a takmer tisícke krov postupne nadobúda parkový charakter.
Jedným z najväčších podujatí centra obce sa v tomto roku stalo už druhé pokračovanie Záleskej divadelnej púte, na ktorú prišli predviesť svoje umenie najlepšie pouličné divadlá zo Slovenska. K spestreniu programu prispeli aj známe hudobné skupiny ParaFragile. Kvalitu programu umocňovalo profesionálne ozvučenie a pódium z festivalu Pohoda. O mimoriadnom úspechu tejto spoločenskej udalosti hovorí aj počet účastníkov, ktorý presiahol hodnotu 2000.
Obnova centra obce prostredníctvom OPBK je však len prvým krokom zvýšenia kvality miestneho obyvateľstva. Nemenej dôležité je zabezpečiť aj udržateľnosť tohto priestranstva do budúcna. Ako vyplýva z kontrol, ktoré zamestnanci BSK priebežne vykonali, možno aj starostlivosť obce Zálesie o revitalizované územie hodnotiť ako vzorové.
 
Informácie o projekte OPBK v obci Zálesie:
Názov projektu: Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 429 414,31 EUR
Obdobie realizácie projektu: 5/2010 –  5/2011
 
Hlavné aktivity:
1. Úprava verejného priestranstva (spevnené plochy celkom: 1855 m2, fontána, picia fontán, mobiliár, prvky detského ihriska)
2. Sadové úpravy (plocha zelene 2327 m2, vysadených 38 ks stromov, 948 ks kríkov, 241 ks trvaliek)
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia (20 vymenených svietidiel)
4. Obdobie realizácie projektu: 5/2010 – 5/2011