Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

RO OPBK spustí nový rezervačný formulár pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09 v pondelok 12. marca 2012 o 9:00 hod

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – RO pre Operačný program Bratislavský kraj (RO OPBK) oznamuje žiadateľom o NFP pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09, že z dôvodu technických problémov ruší všetky potvrdené termíny predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), ktoré si žiadatelia rezervovali v dňoch od 01.03.2012 do 02.03.2012.

 

ŽoNFP predložené podľa predmetného rezervačného formulára nebudú akceptované.

Zároveň RO OPBK oznamuje, že dňa 12.03.2012 o 9:00 hod bude spustený nový rezervačný formulár pre výzvu č. OPBK/2012/1.1/09.