Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Čo pre Vás robíme


 
 • zabezpečujeme, aby potenciálni žiadatelia boli včas a správne informovaní o nových výzvach na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej žiadosti o NFP);
 • nepretržite komunikujeme a usmerňujeme žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj;
 • prijímame a registrujeme žiadosti o NFP;
 • kontrolujeme formálnu správnosť predložených žiadostí o NFP;
 • spolupracujeme pri hodnotení a výbere žiadostí o NFP;
 • počas realizácie projektov overujeme a schvaľujeme predložené žiadosti o platbu;
 • evidujeme a archivujeme podrobné účtovné záznamy;
 • monitorujeme schválené projekty počas ich realizácie a po ich ukončení po dobu piatich rokov;
 • počas realizácie projektov komunikujeme s prijímateľmi NFP a poskytujeme im vždy aktuálne informácie o OPBK;
 • zabezpečujeme, aby prijímatelia a všetky ostatné subjekty zúčastňujúce sa na implementácii OPBK boli včas a správne informovaní o vývoji napĺňania cieľov OPBK;
 • zverejňujeme zoznam úspešne zrealizovaných projektov na území Bratislavského kraja, ktoré boli spolufinancované prostredníctvom OPBK.