Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Otvorená výzva na predkladanie projektov v rámci Programu Stredná Európa

Dňa 3.3.2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových žiadostí v Programe Stredná Európa. Termín na predkladanie projektov je do 14. apríla 2008.

 
Partnerstvá zahŕňajúce inštitúcie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni z verejného i súkromného sektora z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a Slovinska môžu prostredníctvom vedúceho partnera predkladať svoje projekty najneskôr do 14. apríla 2008, ktorý je termínom uzavretia prvej výzvy.

Operačný program Stredná Európa poskytuje 231 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu projektov nadnárodnej spolupráce v oblasti inovácií, dostupnosti (doprava a informačno-komunikačné technológie), životného prostredia, ako aj konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov s cieľom stimulovať regionálny rozvoj a zlepšiť územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť v strednej Európe.

Sídlo riadiaceho orgánu ako i technického sekretariátu programu je vo Viedni. Balík pre žiadateľa, teda formulár žiadosti a ostatné dokumenty, môžete získať na webportáli Programu Stredná Európa.
 
Viac informácií:
 
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Ing. Jana Rolínová, tel. 02/5956 2191
 
PhDr. Ľuboš Michalov, tel. 02/5956 2202