Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

OZNAM

Dňa 29.11.2017 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2018 ustanovuje aj nové právne podmienky poskytovania finančných príspevkov na spolufinancovanie neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb na regionálnej úrovni zo strany štátu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR).

 
V tejto súvislosti MPSVaR SR požiadalo o poskytnutie informácie neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom strediskuo možnostipredložiť  MPSVaR SR  žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018.  Podrobnejšie informácie k podávaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rozpočtový rok 2018  sú zverejnené na nižšie uvedenom webovom portáli MPSVaR SR.
 
 
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou spolu s povinnými prílohami je možné doručiť MPSVaRSRod účinnosti novely zákona o sociálnych službách,  najneskôr však do 31.1.2018.

Súvisiace dokumenty