Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 20. marca 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 
Program:
 
 
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 
 
 
  •  Voľba podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja  
 
  • Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 za účelom realizácie projektu rekonštrukcie NKP synagógy v Senci
 
  • Aktualizácia partnerskej dohody projektu TRANSDANUBE – pristúpenie nového projektového partnera z Moldavska
 
  • Správa o činnosti zariadení kultúry za rok 2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
 
  • Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/Bratislava Region Tourism za rok 2013
 
  • Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK
 
  • Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 
  • Záver