Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

P O Z V Á N K A na mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (18.6.2013)

Mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 18. júna 2013 (utorok) o 15.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave.

 

 

Otvorenie zasadnutia

Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 

 

 

1. Nástup náhradníka – JUDr. Juraja Madzina za poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

 

2. Rôzne – Všeobecná rozprava

3. Záver

 

 

Program: