Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Pamätný list predsedu BSK

je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 
Michal Brogyányi
Michal Brogyányi sa od mladosti venuje historickým a kultúrnym pamiatkam Bratislavy. Ako sprievodca prispieva k prezentovaniu hodnôt a poznatkov o našom Hlavnom meste a jeho širšom okolí. Jeho bohatá činnosť zahŕňa okrem sprievodcovania aj prednášky, publikačnú činnosť, spoluprácu s filmovými štúdiami, čo prispieva k propagácii nášho kraja tak doma, ako aj v zahraničí.
Rita Carberry
Rita Carberry sa narodila v Írsku, kde aj vyštudovala a vstúpila do rehole Obetovania Panny Márie. Po ukončení štúdií odišla na misie na Filipíny, do Kalifornie a na Alijašku,  kde strávila dohromady takmer 10 rokov. Neskôr pôsobila na strednej škole v Írsku kde sa venovala najproblematickejším deťom v regióne. Na Slovensko prišla po páde Železnej opony a spolu s ďalšími sestrami vyučovala angličtinu. Dnes už 10 rokov pôsobí ako dobrovoľná pracovníčka v OZ RESOTY, kde pomáha ľuďom bez domova a starostlivo opatruje chudobných a chorých.
Irena Límová
Irena Límová sa narodila a detstvo prežila v Rakúskej pohraničnej obci Angern an der March. Po druhej svetovej vojne sa presťahovala do Záhorskej Vsi, kde žije dodnes. Zaslúžila sa o nadviazanie a rozvíjanie zahraničných vzťahov medzi obcami Záhorská ves a Angern an der March. Je autorkou myšlienky prepojenia oboch obcí kompou, ktorá je dnes už v prevádzke. Dlhé roky bola prekladateľkou pri oboch obecných úradoch a svoje prekladateľské a tlmočnícke služby poskytovala aj bezplatne. Angažovať sa neprestala ani na dôchodku.
Mgr. Anton Pašteka
Mgr. Anton Pašteka je učiteľom na ZŠ v Malackách, kde vyučuje matematiku, zemepis a športové hry. Ako pedagóg pôsobí už 43 rokov a mnohých žiakov priviedol k úspechom aj na súťažiach. Je dlhoročným predsedom mestskej školskej rady, pracoval tiež ako vedúci odboru školstva okresu Malacky, ako riaditeľ školy a už 40 rokov pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva. Aktívne sa podieľa na organizovaní športových podujatí pre deti a mládež ako Malacká desiatka, Športové hry malackej mládeže a iné. Je zakladateľom Záhoráckeho turistického výstupu na Vysokú a stále aktívnym rozhodcom v hádzanej - má za sebou už viac ako 4000 zápasov. Je tiež autorom viacerých výročných publikácii o telovýchove v Malackách.
Mgr. Alena Petáková
Mgr. Alena Petáková je riaditeľkou ZŠ v Lamači. Od nástupu do pozície riaditeľky sa svojou angažovanosťou zaslúžila o zmenu charakteru školy, jej otvorenie sa verejnosti, o efektívnosť využitia priestorov, financií a zveľadenie školy. Ako prezidentka Združenia samosprávnych škôl Slovenska zastupuje školy pri návrhoch legislatívnych zmien. Svoju školu zapája do medzinárodných projektov ako Comenius, eTwinning, Brána jazykov otvorená, je ambasádorkou projektu Teach for Slovakia a podporovateľkou iniciatívy Učiteľ 2020. Založila a vedie občianske združenie "Pomoc školstvu v Lamači" a svoje odborné vedomosti a skúsenosti odovzdáva v odborných príspevkoch vo vydavateľstve Raabe, časopise Týždeň, Dobrá škola, Lamačan a na odborných konferenciách.
Ing. Monika Smolová
Ing. Monika Smolová sa dlhodobo angažuje v oblasti neziskových organizácií a dobrovoľníctva. 11 rokov pôsobí v Nadácií Pontis, kde v súčasnosti zastáva post programovej riaditeľky pre firemné dobrovoľníctvo. Stála pri zrode programu Naše Mesto, ktorý sa za niekoľko rokov posunul z menšieho bratislavského projektu na celoslovenský program. Ten len v roku 2014 združil 6500 dobrovoľníkov z 80 firiem, ktorí pomohli 200 neziskovým organizáciám, školám, škôlkam či obciam zveľadiť ich priestory. V rokoch 2009-2012 koordinovala program DobraKrajina.sk a pravidelne manažuje kaviareň DobraKrajina.sk na festivale Bažant Pohoda. Vedie skupinu Engage, koordinuje pro bono konzultácie firemných expertov pre neziskový sektor a aktívne sa venuje aj oblasti fundraisingu. Bohužiaľ pre pracovnú vyťaženosť sa dnešného slávnostného večera nemohla zúčastniť.
Mgr. Mária Stifterová
Mgr. Mária Stifterová je profesorkou gymnázia a držiteľkou diamantového diplomu pedagóga. Ako učiteľka matematiky a fyziky vychovávala od roku 1950 mládež v národnostnej škole v Podunajských Biskupiciach a neskôr pôsobila na gymnáziu na Dunajskej ulici v Bratislave. V roku 1964 bola spoluzakladateľkou Celoslovenského speváckeho zboru maďarských učiteľov a spevokoly viedla aj na školách, na ktorých pôsobila ako učiteľka. Bola členkou klubu Slovensko - Maďarského priateľstva a dodnes je členkou a aktívne sa zapája do činnosti kultúrnej organizácie CSEMADOK.
PhDr. Ferdinand Vrábeľ
PhDr. Ferdinand Vrábeľ je historik, zaoberá sa predovšetkým dejinami 1. ČSR a ďalšími súvislosťami, ktoré majú vplyv aj na dnešnú spoločenskú a politickú situáciu. Je spolutvorcom záznamu legionárov zo Slovenska a Bratislavského kraja a autorom dvoch kníh. Výsledky svojho bádania sprístupňuje tiež v štúdiách v časopisoch Historická revue, Vojenská história, Slovenské národné noviny, Literárny týždenník a Legionářský směr a na konferenciách doma i v zahraničí. Je členom správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika a podieľa sa na jej aktivitách.
Rudolf Vrbinkovič
Rudolf Vrbinkovič je považovaný za nestora Dolianskeho športu. Po celý svoj život sa aktívne venoval a venuje športu v Doľanoch, nielen ako športovec, ale aj organizátor športových podujatí a funkcionár športových organizácií. Tridsať rokov pôsobil v pozícií tajomníka Telovýchvnej jednoty Družstevník Doľany. Pán Rudolf Vrbinkovič bol a je rovnako aktívne činný aj v iných oblastiach verejného života v obci Doľany - ako predseda stavebnej komisie a stavebný dozor. Bohužiaľ pán Vrbinkovič sa dnešného slávnostného večera nemohol zúčastniť.