Blindfriendly Piatok 20. 9. 2019 | Meniny má Ľuboslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pätnásty ročník ocenenia osobností

 Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie kvality života jeho občanov alebo ho úspešne reprezentujú. Návrhy na laureátov môžu podávať obyvatelia kraja do konca augusta.

 
„Udeľovanie ocenenia Samuela Zocha, Čestného občianstva a Pamätného listu predsedu BSK je už župnou tradíciou. Touto formou vyjadrujeme nielen vďaku, ale najmä úctu voči ľuďom, ktorí pre rozvoj kraja urobili všetko, čo bolo v ich silách,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Návrhy  kandidátov, ktorých prínos pre kraj a pre obyvateľov kraja považujú obyvatelia kraja za mimoriadny, či už v školstve, kultúre, športe, vede  alebo inej oblasti, môžu posielať do 31. augusta. Ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom aj organizáciám. Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.
 
Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji do 31. augusta 2016. Súčasťou formulára musí byť aj súhlas nominovaného s nomináciou a jeho stručný životopis.
 
Návrhy na udelenie ocenení treba posielať písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na: nominacie@region-bsk.sk