Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Patrónka je pre nemocnicu nešťastné miesto

 Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval už druhú odbornú diskusiu na tému Realizácia výstavby a prevádzkovania novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Rečníci sa zhodli, že projektový zámer Ministerstva zdravotníctva SR nie je šťastným riešením.

 
„Čo sa týka obsahu nemocnice na Patrónke, tak z piatich kritérií nemocnice 3. tisícročia nespĺňa hneď štyri. Nespĺňa základný potenciál rozvoja, ani účasť vedeckých pracovísk. Nespĺňa podmienku kampusu, ktorý by tvoril zázemie pre študentov dvoch lekárskych fakúlt a len čiastočne spĺňa požiadavky pre univerzity s ich pracoviskami a klinikami. Čo sa týka počtu lôžok, na Rázsochách a Patrónke je to porovnateľné, avšak potenciál rozvoja na Rázsochách je zhruba trojnásobne vyšší. Priestor na Rázsochách navyše spĺňa všetky kritériá, ktoré sú naňho kladené, je v súlade s územným plánom a má aj stavebné povolenie,“ povedal Valerián Potičný, lekár samosprávneho kraja, hostiteľ odbornej diskusie.
Rečníkmi v diskusii bol aj prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK, Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Ing. Mgr. Martin Filko, Msc., riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Mgr. MUDr. Marián Jánoš, ACCA, spolupracovník Nadácie Zastavme korupciu, RNDr. Anna Zemanová, poslankyňa BSK, MUDr. Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ HPI a MUDr. Valerián Potičný, MPH, lekár samosprávneho kraja. Hostí okrem predsedu BSK Pavla  Freša uvítala aj riaditeľka Odboru zdravotníctva a humánnej farmácie BSK JUDr. Ing. Jana Ježíková.
Na dnešnej, už druhej, konferencii organizovanej Bratislavským samosprávnym krajom sa nerozoberalo len umiestnenie novej  univerzitnej nemocnice, teda miesto, kde by sa mala vybudovať, ale diskutovalo sa aj o ekonomických aspektoch. Či má byť výstavba realizovaná a financovaná formou PPP partnerstva alebo zo štátneho rozpočtu.
 
Z odbornej debaty vyplynulo, že areál na Patrónke, kde by mala stáť nová univerzitná nemocnica, vychádza ako úplne nevhodný nielen z rozvojového hľadiska, ale aj z hľadiska plochy. Tá tvorí len 7,9 hektára a je nedostatočná na daný počet lôžok. Dokonca je priamo v rozpore s územným plánom a generelom zdravotníctva mesta Bratislava.
„Územný plán hlavného mesta Bratislavy pre túto lokalitu má určené územie, ktoré je označované ako stabilizované, čiže v takomto území je možné umiestňovať dostavby, prístavby, prestavby. V prípade, ak sa do stabilizovaného územia ide umiestniť novostavba, je to potrebné dôsledne preskúmať a preveriť únosnosť územia aj urbanistickou štúdiou, ktorá musí byť prerokovaná,“ vyjadrila sa rečníčka Jana Zlámalová, riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia BSK. Ako dodala, v tomto prípade je do stabilizovaného územia umiestňovaný dvojnásobný počet lôžok univerzitnej nemocnice. Preto, tak ako deklaruje aj Ministerstvo zdravotníctva SR, je potrebná zmena územného plánu zo stabilizovaného územia na územie rozvojové. Proces zmeny územného plánu je pomerne zložitý a dlhodobý.
„Po prvé: vyzývame ministerstvo zdravotníctva, aby nepodpisovalo zmluvu s vybraným novým dodávateľom tejto nemocnice. Po druhé, aby na mieste, ktoré je jednoznačne nevhodné na nemocnicu, to znamená na bratislavskej Patrónke, tento zámer prehodnotil a vybralo miesto, ktoré bude lepšie, napríklad Rázsochy alebo hociktoré iné. Po tretie, keďže si dnes štát vie požičať peniaze na finančných trhoch za negatívny úrok, aj podľa prepočtu ekonomického inštitútu vychádza výhodnejšie, keby si túto nemocnicu zafinancoval sám. To znamená, aby si na ňu požičalo a aby sa financovalo samostatnou kapitolou a nie PPP projektom,“ zhrnul na záver lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný.
Pozvánku na druhú odbornú diskusiu dostalo opakovane aj Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré však oznámilo, že sa konferencie nezúčastní.