Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pavol Frešo otvoril školský rok na „Fajnorke“. Tá oslávi 110. výročie

 SPŠ strojnícku na Fajnorovom nábreží v Bratislave za 110 rokov fungovania absolvovalo vyše 12-tisíc študentov. Boli medzi nimi aj Jozef Golonka či Vladimír Dzurilla.

 
„Táto škola vychovala mnoho strojárov a znamená pre Bratislavskú župu veľa. V spolupráci s budúcimi zamestnávateľmi absolventov vidím budúcnosť pre ďalších 110 rokov tejto školy, preto ju naplno podporujeme,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo, ktorý študentom zaželal, aby vedomosti nadobudnuté počas štúdia dokázali uplatniť v živote a aby prispeli nielen k ich osobnostnému rozvoju, ale zabezpečili im aj dobré zamestnanie.
Na „Fajnorke“ je do decembra zriadená trvalá expozícia o histórii školy. Na jeseň, 23. októbra, bude na škole deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov, ktorý sa zopakuje 26. januára 2014.
 
V školskom roku 2013/2014 Bratislavský samosprávny kraj na školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti otvoril vyše 150 nových tried. Na školách pribudli odbory reagujúce na aktuálne potreby trhu práce:
 
- mechanik strojov a zariadení, mechanik – mechatronik (SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, BA)
- výroba potravín (SOŠ Farského 9, BA)
- elektromechanik – telekomunikačná technika, elektrotechnika – elektronické zariadenia, mechanik elektrotechnik, elektromechanik – oznamovacia a    
  zabezpečovacia technika (SOŠ IT, Hlinícka 1, BA)
- obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie – marketing
  ( SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA)
- dizajn – priemyselný dizajn (ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta 11,  BA)
- mechanik hasičskej techniky (SOŠ, Kysucká 14, Senec)
- služby v cestovnom ruchu (Spojená škola, Ivanka pri Dunaji)
 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. V uplynulom školskom roku na nich študovalo spolu 19 567 žiakov. Žiaci zo škôl v pôsobnosti kraja sú do jeho diania aj zapojení. Žiaci sa podieľajú na podujatiach organizovaných Bratislavskou župou, kde majú nielen možnosť odprezentovať svoje výrobky, ale môžu nadobudnúť aj nové skúsenosti.