Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pedagógovia SOŠ Senec vyučovali v Českej republike

 V školskom roku 2014/2015 Stredná odborná škola v Senci pracovala okrem iných medzinárodných projektov aj na projekte č. 2014-1-SK01-KA102-000056 s názvom "Experience in Europe I" v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Začiatok projektu bol 01.07. 2014 a skončil 30.06.2015.

 

   Projekt bol zameraný na získanie nových skúseností a zručností pedagogických zamestnancov            v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Pedagógovia aplikovali vyučovacie metódy                   a formy práce v nových podmienkach partnerskej školy - Střední odborná škola strojní a elektrotechnická (SOŠSaE) Velešín v Českej republike, vyučovali nových žiakov, vymieňali si odborné vedomosti a skúsenosti s českými kolegami.  
     Dvaja pedagógovia vyučovali odborné ekonomické predmety a elektrotechnické predmety     a ďalší dvaja pedagógovia sa zúčastňovali hospitácií na odbornej technickej príprave žiakov.  Pedagogickí zamestnanci počas týždennej mobility tak získali cenné informácie a nadobudli zručnosti v oblasti podpory technického vzdelávania, najmä v programovaní PLC automatov,  3D modelovaní a konštruovaní a výrobe pomocou systémov CAx.
     Okrem toho sa zúčastnili aj exkurzií do podnikov Juhostroj Velešín a Schwan cosmetics Český Krumlov, navštívili VŠTE České Budějovice a zúčastnili sa tiež prehliadky mesta Český Krumlov.
     SOŠSaE Velešín a SOŠ Senec prehĺbili svoju vzájomnú spoluprácu, čo sa prejavuje pri tvorbe nových projektov.
     Pedagógovia SOŠ Senec si aj týmto spôsobom zvyšujú svoju profesionálnu úroveň, aby tak následne mohli kvalitne vzdelávať žiakov našej školy.