Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Personálna politika


 
1. Realizuje Úrad VÚC od januára 2016 výberové konania vždy aj na miesta vedúcich odborov, oddelení a referentov? nie, BSK tvrdí, že výberové konania robia v prípade viacerých uchádzačov
2 Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich odborov od januára 2016: 0% (0/1)
3. Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich oddelení od januára 2016 43% (3/7)
4. Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest referentov od januára 2016 31% (17/55)
5. Používa Úrad VÚC pri výberových konaniach vždy aj písomné testy? áno, ak to vyžaduje pracovná pozícia
6. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach charakteristiku obsadzovaného miesta, kvalifikačné predpoklady a dátum uzávierky prihlášok? áno link
7. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia o výberových konaniach obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste? čiastočne neprehľadné, nie je jasné čo je aktuálne link
8. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberových konaní obsahujúce mená a priezviská členov komisie, ako i pozície, na základe ktorých boli do komisie menovaní? nie
9. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberových konaní obsahujúce sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení? nie
10. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberových konaní aspoň od januára 2016? nie