Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pestrý deň klientov z krajských DSS

V čase písania týchto riadkov v nás ešte doznieva radosť a nadšenie zo súťaže obyvateľov z 10 domovov sociálnych služieb v lone zelenej prírody na Partizánskej lúke, ktorí si dňa 14. júna 2011 zmerali svoje sily a zručnosti v prvej pomoci, v orientácii v teréne s buzolou, na lesnom náučnom chodníku, v hode granátom a nácviku hasenia ohňa.

 

Na prvom stanovišti našli mladých chlapcov zo Slovenského červeného kríža, ktorí ich prístupnou formou najprv naučili podávať umelé dýchanie na modeli umelej Aničky a spevnenenie zlomeniny ruky trojrohou šatkou. To, čo sa klienti od mladých záchranárov naučili, ihneď aj predviedli a podľa miery získaných vedomostí získali pre svoje družstvo cenné body. Ďalšie stanovište viedli traja mladí hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka. Ich veliteľ p. Matej Filípek poslal na súťaž chlapcov, ktorí ľuďom s postihnutím rozumejú a bez problémov našli vhodnú formu kooperácie a pomoci s vozičkármi, alebo s ľuďmi, ktorí sa nedohovoria verbálnou rečou. Tretie stanovište viedli po Náučnom chodníku lesní inžinieri z Mestských lesov. Ing. Pivko a p. Ivičič majú vysokú sociálnu inteligenciu, ktorú veľmi dobre využijú v komunikácii s ľuďmi, ktorí sú iní než väčšina populácie. Je dobré, že riaditeľ Mestských lesov Ing. Vladimír Kutka správou prírodného majetku slúži naozaj ľuďom a sprístupňuje ho so svojimi zamestnancami všetkými možnými formami deťom, seniorom a ďalším skupinám obyvateľstva aj sprievodcovskou a osvetovou činnosťou. Na ďalšom stanovišti sa naši klienti s postihnutím naučili manipulovať s buzolou a určili kde je sever, čo je užitočné pre všetky skupiny populácie. Brannú zdatnosť si naši klienti spolu s p. starostom Mestskej časti Lamač a poslancom Bratislavského samosprávneho kraja p. Ing. Petrom Šramkom overili v hode granátom. Sme vďační p. starostovi, ktorý počas celého Pestrého dňa klientov sprevádzal na stanovištiach, držal palce, povzbudzoval a pri vyhlásení výsledkov aj dekoroval víťazov ručne vyrobenými medailami.

Pestrý deň bol aj pre organizátorov príležitosťou, aby sa vďaka ľuďom s postihnutím lepšie spoznali a spolupracovali na dobrej aktivite: Miestny úrad Lamač bol odborným garantom súťaže, Mestské lesy spolu so správcom Partizánskej lúky, p. Gažiovou poskytli sprievodcovskú službu a priestory, Slovenský červený kríž inštruktáž prvej pomoci, ktorú úspešne využijeme každodenne aj v mierových podmienkach a Hasičský zbor Dúbravka poskytol nácvik hasenia ohňa. Organizátori mohli privítať aj iniciátorov prvého ročníka Pestrého dňa Ing. Juraja Šterbatého s p. Michalom Polákom a Mgr. Máriou Pavlínovou.

V neposlednom rade vďaka patrí všetkým kolegom DSS a ZPB Rozsutec, ktorí zabezpečili prípravu a organizáciu Pestrého dňa. Je cenné, že do prípravy sa zapojili zamestnanci zo všetkých postov a vzali prípravu ako svoju vec; okrem terapeutov a opatrovateliek aj mzdárka, prevádzkarka, technik či upratovačka a pomáhali na stanovištiach. Pri súťaži si kolega – technik všimol, že klienti z podporovaného bývania na Hontianskej 16 sú akísi iní. Sú samostatnejší, iniciatívnejší, sebavedomejší a najmä – šťastnejší, o čom svedčí ich samostatnosť, iniciatíva a radosť z života. „Klienti v DSS čakajú na to, čo im dáme, klienti z podporovaného bývania sa o to pričinia sami“, uzavreli sme poznatky z Pestrého dňa.