Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pestrý deň pre klientov Bratislavského a Žilinského kraja

 Každoročne organizuje Bratislavský kraj a DSS Rozsutec v spolupráci s dobrovoľníkmi z Mestských lesov, Miestnej časti Lamač, dúbravskými hasičmi a Slovenským červeným krížom Pestrý deň pre ľudí s postihnutím z Bratislavského samosprávneho kraja. Tento rok bolo medzi trinástimi súťažiacimi družstvami aj družstvo z Centra sociálnych služieb Turie zo Žilinského kraja, ktoré reprezentovalo v Bratislave Žilinský samosprávny kraj naozaj dôstojne. Tohtoročný Pestrý deň otvorila poslankyňa NRSR PhDr. Janka Šípošová, CSc., ktorá má k sociálnym službám a ľuďom s postihnutím blízko aj vďaka svojmu pôvodnému profesionálnemu zameraniu. Svoj pozdrav súťažiacim na Pestrom dni poslali aj podpredsedovia BSK Ing. Martin Berta, CSc. a RNDr. Martin Zaťovič.

 
Súťažiace družstvá si zmerali sily v určovaní drevín a spevavcov na Náučnom chodníku, ktorým ich sprevádzali lesníci Rudolf Ivičič a Peter Pivko z Mestských lesov v Bratislave. V znalostiach a praxi z prvej pomoci ľudí s postihnutím inštruovali a hneď aj skúšali dobrovoľníci z Červeného kríža, hasiť oheň sa učili pri hasičoch z Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka. Družstvá nazbierali svoje body do konečného hodnotenia aj v hode granátov.
 
Pri vyhodnotení Ing. Vladimír Kutka, riaditeľ Mestských lesov v Bratislave informoval súťažiacich akými rôznymi spôsobmi Mestské lesy zveľaďujú a chránia prírodu. Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Bc. Matej Filípek predstavil hasičskú techniku a sľúbil, že so svojimi kolegami, hasičmi, príde na Pestrý deň aj nabudúce. Pri vyhodnotení súťažiacich dekoroval medailami Mgr. Juraj Marendiak, zástupca Bratislavského samosprávneho kraja. Na tomto mieste máme milú príležitosť poďakovať všetkým uvedeným dobrovoľníkom a tiež kolegom z DSS Rozsutec, ktorí Pestrý deň obetavo, radi a s invenciou zorganizovali. V neposlednom rade chceme tiež poďakovať p. Volfovi za bezplatný prenájom Partizánskej lúky, ktorý už každoročne poskytuje túto krásnu lúku na naše podujatie, kde oslavujeme radosť z pohybu, súťaženia a ľudskej vzájomnosti.