Blindfriendly Sobota 4. 4. 2020 | Meniny má Izidor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Operačný program Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že 31. marca vyhlásilo pilotné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

 
Slovensku sa tak otvorila možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu aj na zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja.Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja www.build.gov.sk a na informačných portáloch Operačný program bratislavský kraj www.opbk.sk, Regionálny operačný program www.ropka.sk a Národný strategický referenčný rámec www.nsrr.sk.
 
Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - opatrenie 1.2 OPBK
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava
Dátum platnosti - od 31. 3. 2008
Kód vyzvy: OPBK/2008/1.2/01
 

Súvisiace dokumenty