Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ples seniorov Bratislavského kraja

Po takmer desaťročnej prestávke sa 20. februára 2009 uskutočnil Ples seniorov v novom Kultúrno – spoločenskom dome vo Viničnom. Na podujatí sa organizačne podieľali Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a Bratislavský samosprávny kraj. MOS zároveň napĺňa Národný program ochrany a starostlivosti o našich starších spoluobčanov – seniorov.

 
Plesu sa zúčastnilo 350 seniorov z jednotlivých klubov dôchodcov, ktorých sprevádzali aj ich starostovia. Tie v prestávkach prítomným predstavili svoju činnosť v krátkych kultúrnych vystúpeniach. Na pokrytie nákladov na organizáciu boli použité prostriedky získané predajom tombolových lístkov.
 
Ples seniorov otvoril Orchester žiakov Základnej umeleckej školy v Ivánke pri Dunaji a tanečná skupina detí z Klubu spoločenského tanca Sun dance Academyc z Bratislavy. O zábavu sa postarali osobnosti ako herečka Milka Zimková a spevák Róbert Kazík. Účinkujúcim spestril zábavu taktiež súbor Grinvanka, ktorý je víťazom krajskej súťažnej prehliadky malých dychových orchestrov Bratislavského kraja.
 
Podujatie vytvorilo príležitosť na vytvorenie nových kontaktov a možnosť porovnať prácu jednotlivých klubov dôchodcov. Táto generácia pocítila spolupatričnosť a záujem o ich život, starosti a aktivitu aj zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prostredníctvom svojej organizácie Malokarpatského samosprávneho kraja pripravil spoločenské stretnutie. Seniori si takúto pozornosť vysoko ocenili, čo v závere podujatia hodnotili veľmi pozitívne.