Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podniky a organizácie VÚC


 
1. Sú trvalo zverejnené (na internetovej stránke samosprávy) výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávy? nie
2. Sú vlastné internetové stránky firiem samosprávy prepojené so stránkou samosprávy resp. majú tieto obchodné spoločnosti vlastnú podstránku v rámci stránky VÚC? áno link
3. Sú vlastné internetové stránky rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií podriadených VÚC prepojené so stránkou VÚC, prípadne majú na nej vlastnú podstránku? áno link
4. Nachádzajú sa výročné správy rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti VÚC na samostatnej podstránke na webovom sídle samosprávneho kraja? nie
5. Poskytla samospráva mená všetkých obchodných spoločností s majetkovou účasťou samosprávy? áno
6. Poskytla samospráva informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy? áno / 1. župná a. s. v likvidácii (*pozn. spoločnosť je od roku 2015 v likvidácií), 100%
Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 65%
Regionálne cesty Bratislava, a.s., 68%
Eurovalley, a.s., 1%
Bratislavská regionálna koľajováspoločnosť, a.s. (*pozn. konkurz bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku, avšak spoločnosť ešte nebola vymazaná z OR) 9%