Blindfriendly Sobota 25. 5. 2019 | Meniny má Urban Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpora kultúry ostáva prioritou

 Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry bude mať v treťom roku svojho fungovania, teda v roku 2017, pre žiadateľov takmer milión eur.

 
“Začali sme v roku 2015. Začali sme s prerozdeľovaním kultúrnych peňazí úplne transparentne na základe nezávislej komisie, pre tých, ktorých Bratislavská župa nezriaďuje. Prvý rok to bolo 400 000 Eur, tento rok to bolo 800 000 Eur a s hrdosťou musíme povedať, že tento rok to bude 900.000 Eur. Kultúrne dotácie opäť pôjdu stovkám subjektom, vyjadril sa na dnešnej tlačovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
„Iba vtedy, ak do kultúry skutočne dáme peniaze, môžeme tvrdiť, že to s ňou myslíme vážne. S mottom „Bez kultúry nie sme“ prišla orientácia smerujúca k dosiaľ nevídanej podpore kultúry, ktorú župa z titulu svojich kompetencií nevníma ako nadstavbu, ale ako samotný základ rozvoja spoločnosti, aj svojho územia. Vznikol nástroj, aký nemá dosiaľžiadna zo slovenských žúp,“ predstavila Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK.
Začiatkom októbra nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK, ktorého cieľom je zjednotenie mechanizmov pre dotačnú politiku bratislavskej župy. O prerozdelení dotácií budú v prvom kole rozhodovať nezávislé odborné komisie s odborníkmi z danej oblasti. Na základe ich hodnotenia budú návrhy s bodovými i slovnými hodnoteniami dané do schvaľovacieho procesu, ktorý je už v kompetencii poslancov Zastupiteľstva BSK.
Vďaka novému VZN sú župní poslanci viazaní povinnosťou schváliť najneskôr do konca septembra predchádzajúceho roka aj finančný balík prostriedkov určených na dotácie pre budúci rok, a to aj vrátane prerozdelenia na jednotlivé sektory. Na poslednom Zastupiteľstve BSK bola odhlasovaná suma 900.000 EUR určená pre oblasť kultúry. Je to dosiaľ rekordná suma, ktorá sa približuje k sume ohlásenej v Stratégii rozvoja kultúry v roku 2015 – tá hovorí o vízii jedného milióna EUR ako adekvátnej alokácii pre kultúrny grantový program určený pre metropolitný región.
Dôveryhodnosť a transparentnosť dotačnej schémy zaručuje odborné hodnotenie. Do odbornej hodnotiacej komisie môže podľa nového VZN nominovaný iba odborník v danej oblasti s praxouv hodnotení projektov, ktorý nie je poslancom BSK. V oblasti kultúry hodnotenie zostavuje čestná Rada BSK pre kultúru a umenie(vymenovaná vždy na 2 roky), berúc do úvahy i hodnotenie deviatich nezávislých hodnotiteľov (ich zloženie sa mení každý rok). Vďaka kreditu pracovníkov OCRaK a pro-aktívnemu prístupu župy ku kultúre sú členmi Rady už tretím rokom špičkové osobnosti slovenského kultúrneho života, ktorých tvorba či práca má medzinárodné renomé- pre rok 2017 to budú nasledovné osobnosti:
KOMISIA 2017
Člen Rady
1. Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva
Ing. arch. Martin Jančok
2. Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti
Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
3. Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií
PhDr. Peter Salner, DrSc.
4. Podpora divadla a tanca
Mgr. art. Rastislav Ballek
5. Podpora audiovizuálneho umenia
Mgr. Marko Škop, PhD.
6. Podpora literatúry
Mgr. Michal Hvorecký
7. Podpora vizuálneho umenia 
Prof. Ilona Németh, DLA
8. Podpora hudobného umenia
Mgr. art. Jozef Lupták, ArtD.
9. Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít
Mgr. Fedor Blaščák, PhD. 
 
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry bude spustená 9. novembra 2016 a v ten istý deň bude súbežne spustený informačný web Bratislavskej regionálnej dotačnej schémywww.brds.sk. Žiadatelia si tak nájdu všetky informácie na jednom mieste, zistia ako majú postupovať, čoho sa vyvarovať, na koho sa obrátiť v prípade otázok.