Blindfriendly Sobota 16. 2. 2019 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podporné programy BSK


 

1.)    Projekt podpory škôlok (Naša škôlka-Náš kraj) pre samosprávy v BSK

Žiadosti na formulári VZN BSK č. 6/2012 aj s prílohami treba poslať na BSK do štvrtku 21.5.2015
 

2. Projekt podpory údržby a opráv ciest pre okresné mestá a mestské časti Bratislavy

Na každú mestskú časť v hlavnom meste a okresné mesto pripadá v rozpočte BSK v tomto roku 25 tisíc eur.
Žiadosti na túto dotáciu podávajte do pondelka 15. júna 2015, rovnako na formulári VZN BSK č. 6/2012 aj s prílohami.  http://www.bratislavskykraj.sk/dotacie.aspx
Dotácia je určená na opravy komunikácií a chodníkov v správe mesta.
Na tento projekt sa nebude uplatňovať odstavec 3, paragrafu 5 VZN o strope súčtu dotácií pre jeden subjekt v danom roku vo výške max 20 tisíc eur,
pretože ide o projekt mimoriadneho významu.
 
Projekt 50 centov na obyvateľa pre všetky samosprávy v BSK
Ide o drobné občianske projekty, ktorých suma za dané mesto, mestskú časť alebo obec (samosprávu na území BSK) nesmie presiahnuť v číselnom vyjadrení počet obyvateľov x 0,50€.
Napríklad mesto Malacky môže požiadať BSK o dotáciu vo výške  8 567,50€ (17135x0,5=8 567,50€). Žiadosti je potrebné na BSK

doručiť na rovnakom formulári VZN BSK č. 6/2012 aj s prílohami rovnako najneskôr do pondelka 15.júna 2015. http://www.bratislavskykraj.sk/dotacie.aspx

Do formulára uveďte jeden alebo niekoľko občianskych projektov, nepresahujúc výšku dotácie pre danú samosprávu.
Pri každom navrhnutom projekte je nevyhnutné doložiť súhlas s daným projektom zo strany
štatutára občianskeho združenia, v prípade ak ide o komunitu minimálne tromi podpismi predstaviteľov danej komunity.
Výška dotácie pre konkrétnu samosprávu je v prílohe mailu podľa počtu (údajov) zo Štatistického úradu SR k 31.12.2014.
Na tento projekt sa nebude uplatňovať odstavec 3, paragrafu 5 VZN o strope súčtu dotácií pre jeden subjekt v danom roku vo výške max 20 tisíc eur,
pretože ide o projekt mimoriadneho významu.
 
 

Súvisiace dokumenty