Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpredsedovia


 

 

 • Regionálne stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku 1. ČSR „Odkaz M. R. Štefánika aj po 100 rokoch aktuálny“ v Dunajskej Lužnej, príhovor.
 • Slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov v historickej budove NR SR v Bratislave.
 • Galavečer Nadácie detského kardiocentra, pri príležitosti 25. výročia jej založenia v Redute.
 • Benefičný koncert SZTP „Umelci srdcom“ XXII. Ročník v Istropolise.
 • Rekonštrukcia historickej bitky v Lamači.
 • Tour de OSCE etapa Viedeň - Bratislava/cyklotúra diplomatov OBCE z Viedne do Bratislavy/.
 • Pretek Veľká cena Bratislavy – pretek Česko - Slovenského pohára v para plávaní ZKR Gaudeamus, Mokrohájska .

Veľká cena.jpg

Velká cena BA.jpg

Veľká cena BA 1.jpg

 • X. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy 2018.“Záštitu prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.“
 • DSS Plavecké Podhradie - Spievajme na ľudovú nôtu Sološnica -  http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/spievajme-na-ludovu-n%C3%B4tu-804418.aspx
 • Účasť na svätej omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
 • Otvorenie 4. ročníka Krajskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov /Jednota dôchodcov na Slovensku Krajská organizácia Bratislava/.
 • Slávnostný galavečer pri príležitosti oslavy 25. výročia Slovenského olympijského výboru, v budove SND v Bratislave.
 • Odborný seminár k 20. výročiu založenia DSS Rozsutec – otvorenie.
 • Podujatie - Rýchlik Zoška – Bratislava.
 • /S prípravou a organizovaním tohto podujatia sa už 3 rok podieľajú klienti zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus a DSS Kampino/.
 • Kladenie vencov pri príležitosti 74. výročia SNP v Pezinku.
 • Oslava 74. výročia SNP v Banskej Bystrici.
 • DSS Plavecké Podhradie – 13 ročník športovo- zábavných hier.
 • Deň otvorených dverí DSS Rača – pozdravenie.
 • Okresné športové hry Slovenský zväz telesne postihnutých Malacky- športový areál Gajary – pozdravenie účastníkov.
 • DSS Merema – slávnostné otvorenie IX. Ročníka petangového turnaja na farme Pod Gaštankou v Modre.
 • Deň krivých zrkadiel – pozdravenie /Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím/
 • Keramické trhy Pezinok – otvorenie.
 • Bratislavský samosprávny kraj odmenil zamestnancov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK za prvý polrok 2018 - http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/12-6-2018-odmeny-v-dss-su-dvojnasobne-986838.aspx

obr.2.png

podp.č.1.jpg

 • Vernisáž výstavy Eugen Bárkány „Medzi Prešovom a Bratislavou“ v Židovskom múzeu.
 • Športový deň DSS Rača.
 • Odovzdávanie cien „Mladí záchranári Senec.“
 • Deň otvorených dverí Báhoň. DSS Báhoň.docx  Obr.1.jpg
 • obr.2.jpg
 • Výjazd DSS Rača.
 • Výstava reprodukovaných diel a voľnej tvorby mentálne postihnutí ľudia v Café Scherz BA.
 • Deň víťazstva nad fašizmom pri pamätníku Slavín.
 • Slávnostné udeľovanie ocenení BSK významným osobnostiam regiónu v Divadle Aréna. /foto je na stránke/
 • 30. výročie sviečkovej manifestácie, nám. E. Suchoňa BA.
 • Výjazdové rokovania DSS.
 • Slávnostné otvorenie premiéry Desať NAJ v Bratislavskej župe - desiatich dokumentárnych filmov. Tu nájdete fotoalbum

10 NAJ v BSK

 • Účasť na bohoslužbách organizovaných Ekumenickou radou cirkví SR a Konferenciou biskupov Slovenska - Ekumenické služby Božie 2018.
 • Účasť na slávnostnom koncerte organizovanom veľvyslanectvom Belgického kráľovstva a veľvyslanectvom Holandského kráľovstva.
 • Stretnutie s predstaviteľmi Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
 • Stretnutie s riaditeľom Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača.
 • Rokovanie so skupinou poslancov BSK ohľadom financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
 • Stretnutie s predstaviteľmi občianskeho združenia Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. ohľadom financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
 • Stretnutie so zástupkyňou z Kancelárie prezidenta SR.
 • Stretnutie s neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.
 • Pracovné rokovanie riaditeľov verejných zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.

 • Plesajúca MEREMA, celý článok nájdete tu.

Plesajúca MEREMA

 • Rodiny v núdzi potrebujú šancu na nový začiatok

Bratislava 19. marec 2018 – Poskytnúť dočasný domov rodičom v ťažkej životnej situácii, pomôcť im postaviť sa opäť na vlastné nohy a zabrániť umiestneniu ich detí do detských domovov. O to sa snaží sieť krízových centier Úsmevu ako dar, v Bratislave pribudlo už šieste. Okrem strechy nad hlavou klientom ponúkne sociálne, psychologické, či odborné poradenstvo. viac info tu: https://bit.ly/2qfWQLy

Rodiny v núdzi potrebujú šancu na nový začiatok

Rodiny v núdzi potrebujú šancu na nový začiatok

obr.5.jpg

obr.4.jpg


Oslavy 100. výročia Česko - Slovenskej republiky na UK.
10. ročník regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí so zdravotným postihnutím DSS prof. Karola Matulaya.
Deň osvetových pracovníkov v Dome kultúry Zrkadlový Háj Bratislava, príhovor pána podpredsedu.

-Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar v Bratislave.
-Adventný koncert pri príležitosti 20 výročia DSS a RS Samária v DK Ružinov.
-Galavečer pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím a dňa ľudských práv v Primaciálnom paláci BA.
-Študentská podnikateľská cena 2018.
-Záverečný ceremoniál 20 ročníka Medzinárodného festivalu Bratislava, kino Lumiére.
-Galavečer - Dni módy a krásy pre detské domovy Bratislava.
-Organizácia muskulárnych distrofikov v SR, Vrútocká, Bratislava


-10. ročník regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí so zdravotným postihnutím DSS prof. Karola Matulaya.
-Deň osvetových pracovníkov v Dome kultúry Zrkadlový Háj Bratislava, príhovor pána podpredsedu.

Otvorenie Plesu Seniorov Bratislavského kraja v Inchebe Expo Aréne v Bratislave.
Príhovor na Fašiangovom plese MEREMA v kultúrnom dome v Modre.
Otvorenie kurzu „Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách v centre rodiny v Bratislave“.
Výjazdové rokovanie DSS Kaštieľ Stupava.
Účasť na Ekumenických službách božích ECAV Dunajská Lužná.
Pracovné   stretnutie so štátnym tajomníkom MPSVR SR.
Účasť na konferencii Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území  Bratislavského samosprávneho kraja“ –
Účasť na slávnostnej inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Ekonomickej univerzity  Bratislava.
Účasť na konferencii Ignorovaní, diskriminovaní a prehliadaní autisti a ich rodiny, v kinosále NRSR BA.
Návšteva Adeli centra v Piešťanoch.
Spomienková slávnosť k 170. výročiu úmrtia básnika Jána Hollého v Bratislave, položenie venca.
Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018.