Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpredsedovia


 

 


01.JPG02.JPG

04.JPG

05.JPG

06.JPG

 Snímka5.JPG
Snímka6.JPG
Snímka7.JPG
Snímka8.JPG
Snímka9.JPG
Snímka10.JPG
Snímka11.JPG
Snímka12.JPG
Snímka13.JPG
- Účasť na tlačovke k programovému vyhláseniu predsedu BSK.
- Otvorenie vernisáže výstavby akademického maliara Doc. v CIIC na Biskupickej ulici
- Zasadnutie za účasti RCB a predsedu BSK ohľadom investičných zámerov – list ministrovi dopravy.
- Stretnutie s vedením ŠGN a plán na záchranu nemocnice.
- Pracovné stretnutie s ministrom dopravy na MDURR SR na témy možnosti zlepšenia dopravy v BSK.
- Stretnutie s generálnym riaditeľom UNB Ružinov ohľadom ŠGN v Podunajských Biskupiciach.
- Stretnutie s predstaviteľmi železníc ohľadom problémových uzlov v BSK (Bernolákovo).
- Účasť na tlačovke ohľadom rozšírenia D1 (minister, župan, starostovia okolitých obcí).
- Účasť na odovzdávaní ocenení Samuela Zocha a pamätných listov.
- Účasť na proteste proti ilegálnej skládke VASSAL.
- Stretnutie s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva za účasti vedenia UNB Ružinov a ŠGN.
- Účasť na slávnostnom otvorení turistickej sezóny vlaku Záhoráčik , vodáckej sezóny a cyklistickej sezény v Gajaroch.
- Účasť na koncerte v katedrále Sv. Martina.
1.JPG
2.JPG3.JPG

- Účasť na výberových konaniach riaditeľa dopravy BSK.
- Cezhraničná spolupráca HU-SK – monitorovací výbor cezhraničnej spolupráce.
- Účasť na slávnostnej sv. omši za BSK a následné ukladanie vencov – kostol sv. Mikuláša.
- Zasadnutie členov dotačnej komisie s predsedom BSK a odbornými hodnotiteľmi projektov.
- Účasť na slávnostnej akcii odovzdania vyznamenania veľvyslancovi Maďarskej republiky na Slovensku.
- Krajská rada zamestnávateľských zväzov pre odborné vzdelávanie.
- Kontrolný deň s pracovníkmi RCB v rámci kraja.
- Výjazd a kontrola okolia jazier SOŠ Ivanka pri Dunaji.
- Regionálne združenie starostov mestských častí hl. mesta Bratislavy na BSK.
- Účasť na tlačovke s ministrom dopravy, s primátorom Bratislavy, s riadiacim pracovníkom BID a zástupcom vlakových dopravcov pri vedení Regio Jet do 
  IDSBK od 1. apríla.
- Na základe pozvania účasť na sneme Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti).
- Rozhovor do rádia RTVS o RDS BK (Pátria).
4.JPG
5.JPG
6.JPG
 • Stretnutie so starostami ZMOMR na riešenie problému obchvatu Pezinsko.
 • Stretnutie s hlavnými predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky, ktorého témou bola užšia spolupráca, zdvojkoľajnenie, zahustenie, vyššia intenzita vlakov na území BSK, ako aj téma budovania II. a III. koľají a terminálov na území BSK.
 • Stretnutie s ministrom dopravy A. Érsekom na tému spolupráce župy a ministerstva v oblasti železničnej dopravy, prípravy záchytných parkovísk v rámci kraja rozšírenie D1, 1/61, D4/R7 (postup prác, termíny).
 • Stretnutie OZ Triblavina, ministra dopravy A. Érseka a objasnenie postupu prípravy rozšírenia D1.
 • Zasadnutie regionálneho združenia starostov mestských častí hlavného mesta Bratislavy v Rači.
 • Stretnutie, výmena skúseností s pracovníkmi BID.
 • Zasadnutie členov poradného orgánu župana J. Drobu na udelenie cien Samuela Zocha a pamätných listín.
 • Účasť na výberovom konaní šéfa dopravy 1., 2., 3. kolo.
 • Stretnutie vicežupanov Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja na TSK ohľadom spolupráce a pravidelných ďalších stretnutí – výmena skúseností.
 • Výjazd do oblasti Senecka – kontrola ciest a mostov v správe BSK.
 • Účasť na zasadnutiach dotačnej komisie na hodnotenie projektov (23.2, 2.3.2018)

Ozvaldova2

Ozvaldova3Ozvaldova4Ozvaldova5

 • Rokovanie ZMOMR na BSK.
 • Rokovanie s generálnym riaditeľom RCB Milanom Valašíkom ohľadom ciest v správe župy.
 • Výjazd Malacko – návšteva a obhliadka ciest Malackého regiónu.
 • Stretnutie s pracovníkmi ministerstva zdravotníctva a s pracovníkmi ŠGN ohľadom nového Geriatrického centra – Nemocnica Podunajské Biskupice.
 • Stretnutie s riaditeľom SAD Petrom Sádovským, téma - autobusová doprava v regióne, Slovak Lines a BID.
 • Zastúpenie Bratislavského kraja na politickej konferencii Centrope v Gyori, preberanie predsedníctva.
 • Stretnutie s RCB ohľadom obchvatu Pezinok – Grobovo.
 • Stretnutie s predstaviteľmi politických strán ohľadom zákona 369 o obecnom zriadení.
 • Rokovanie s NDS o rozšírení D1 a križovatky Triblaviny.
 • Výjazd Pezinsko – návšteva a obhliadka ciest Pezinského regiónu.
 • Rozhovor v Slovenskom rozhlase o Bratislavskej integrovanej doprave.
 • Účasť na otvorení Danubius gastro – Incheba.
 • Stretnutie s občianskym združením – Triblavina.
 • Stretnutie – Hasičský zbor – vytvorenie nového Hasičského centra v Bratislavskom regióne.

Ozvaldova

 • Kontrolný deň s vedením RCB na stavbách - Čierna Voda – Malacky – Závod kruhový objazd Nová Dedinka
 • Tlačovka pri spustení prác na D4/R7, D1 – Triblavina za účasti ministra dopravy, predsedu BSK, starostov okolitých obcí, vedenia NDS
 • Kontrolný deň – Malacky, Rohožník, spustenie Rohožníka z IROP-u, oznamy do médií o uzávierke a náhradných trasách z Rohožníka.
 • Tlačovka na Mlynských Nivách na tému: IDS za účasti BID, Slovak lines, predsedu BSK
 • Zasadnutie monitorovacieho výboru EZUSU
 • Aktuálna situácia vo verejnej doprave v BSK a TTSK, za účasti oboch predsedov krajov – memorandum o spolupráci.
 • Určenie harmonogramu prác - 22.08.2018 odsúhlasené vládou náš návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty II/50 Senec – Viničné – Pezinok . 7,2 mil. pre kraj
 • Porada na RCB za účasti predsedu p. Drobu ohľadom obchvatu „Grobov“
 • Kontrolný deň na kruhovom objazde Nová Dedinka
 • Rozhovor do rádia Pátria o integrovanej doprave, prebiehajúcich rekonštrukciách ciest v BSK,
 • Otvorenie IV. Fóra Dunajského fondu – spojenie riekou v Divadle Aréna
 • Stretnutie BSK a Juhomoravského kraja k 100 výročiu ČSR v Bruseli za prezentácie gastronómie, vína a prác študentov našej umeleckej školy.
 • Plán udržateľnej mobility za účasti všetkých dopravcov
 • Účasť na stretnutí s čínskou delegáciou – stretnutie so zástupcami z čínskeho mesta Kanton (Guangzhou), provincia Kuang-tung
 Snímka1.PNG
Brusel
-  100. výročie ČSR
- Stretnutie BSK a Juhomoravského kraja

Aktivity p. Ožvaldovej

Aktivity p. Ožvaldovej1

Regionálny plán udržateľnej mobility BSK 2018 – 2019

Aktivity p. Ožvaldovej2

Aktivity p. Ožvaldovej3

Výjazd – kontrolný deň prebiehajúcich prác Malacky – Rohožník – Nová Dedinka

Aktivity p. Ožvaldovej4

Aktivity p. Ožvaldovej5

Aktivity p. Ožvaldovej7

Aktivity p. Ožvaldovej6

Aktivity p. Ožvaldovej8

Aktivity p. Ožvaldovej9

Aktivity p. Ožvaldovej10

Aktivity p. Ožvaldovej11

Stretnutie ohľadom výhľadových električkových trasovaní v Bratislave na úrade BSK

Historické zastavenia – projekt uskutočnený z dotácie BSK

Aktivity p. Ožvaldovej12

Aktivity p. Ožvaldovej13

Lodná doprava cez náš kraj – od Šamorína až po Čunovo
- stretnutie s predstaviteľmi dotknutých obcí

Fond malých projektov – EZUS, pilotný projekt

Kontrolný deň Nová Dedinka – tlačovka
- viď tlačovka na stránke BSK

Možnosť vybudovania Záchytných  parkovísk v našom kraji - rokovanie

Varaždin – Záhreb   - stretnutie s najvyššími predstaviteľmi ohľadom dopravy,   ďalšej  spolupráce v oblasti kohéznej politiky
Návrh zmluvy o spolupráci na programové obdobie 2020 – 2027
Aktivity p. Ožvaldovej14

Aktivity p. Ožvaldovej15

Aktivity p. Ožvaldovej16

Aktivity p. Ožvaldovej17

Rokovanie s predstaviteľmi ČESMAD-u

Kontrola prebiehajúcich prác rekonštrukcie 9 km úseku Senec – Pezinok – Viničné

Aktivity p. Ožvaldovej16

Aktivity p. Ožvaldovej17

Aktivity p. Ožvaldovej18

Centrope – ukončenie a odovzdanie predsedníctva Rakúsku v rámci spolupráce medzi Slovenskom, Českom, Maďarskom a Rakúskom

Aktivity p. Ožvaldovej19

Aktivity p. Ožvaldovej20

Aktivity p. Ožvaldovej21

Tlačovka – 365 dní na župe

Aktivity p. Ožvaldovej22

Plán udržateľnej mobility PUM – stretnutie

Rozhovor v Slovenskom rozhlase  (Rádio Patria) o doprave

Stretnutie s pracovníkmi NDS ohľadom D1, D4/R7

Rozhovor v TV Ružinov

Zosumarizovanie - 2018

1) Doprava
Cyklodoprava a cykloturistika v BSK
925 km cyklotrás na území BSK
Výstavba cyklotrasy na úseku BA – Vajnory – Ivanka pri Dunaji
Zrealizovaná lávka cez Šúrsky kanál, pri MČ BA – Vajnory
Vyznačená cyklotrasa v úseku Kuchyňa – Čermáková lúka, v súvislosti s prevádzkou cyklovláčika Záhoračik
 Dočasnou cyklotrasou boli prepojené obce v úseku Svätý Jur – Pezinok, miestna časť Grinava kvôli bezpečnosti cyklistov
Železničná doprava
BSK v spolupráci s MDV SR objednáva a spolufinancuje trasu regionálneho vlaku Zohor – Záhorská Ves, pre zabezpečenie dostupnosti dopravy pre obyvateľov v danej lokalite.
Cykloturistický vlak Záhoráčik /Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská Ves/  s vozňom na prepravu bicyklov je realizovaný a plne hradený BSK. Cestujúci ním môžu cestovať na všetky cestovné lístky platné v IDS BK a Bratislava Card City & Region (bezplatná doprava pre turistov), ako aj tarifu dopravcu ZSSK.
Autobusová doprava
Regionálnu dopravu pre obyvateľov Bratislavského kraja v hodnote 14,5mil. eur Bratislavský samosprávny kraj objednáva u dopravcu Slovak Lines, a.s..
Takmer 12 mil. cestujúcich prepravených za rok 2018.
Zmenou cestovných poriadkov k 19.8.2018 bolo  nakúpených 19 autobusov a prijatých 45 vodičov.
V roku 2018 BSK posilnil prímestskú autobusovú dopravu na kultúrne a iné podujatia v kraji:
• Noc múzeí a galérií
• Kráľovstvo husaciny v Slovenskom Grobe,
• Vinobranie Pezinok
• Záhorácky folklórny festival v obci Gajary,
• Vinobranie Modra 2
• Biela noc
• Dni zelá v Stupave,
Deň európskej spolupráce pri cyklomoste Slobody v Devínskej Novej Vsi
Vyplnením dotazníka za lepšiu dopravu
Bratislavský samosprávny kraj spustil dotazníkový prieskum, ktorý bude podkladom pre spracovanie dokumentu „Plán udržateľnej mobility“. Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja bude základným nástrojom na plánovanie dopravného systému v regióne.
Bratislavská integrovaná doprava
1.4.2018 vstúpil do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji štvrtý dopravca – RegioJet

11.6.2018 bolo zavedených 56 nových vlakov na linkách S55 Trnava – Bratislava-Nové Mesto a S65 Senec – Bratislava-Nové Mesto – Bratislava-Petržalka
1.7.2018 zavedenie 100% zľavy na cestovné v zónach 100+101 pre deti a študentov ŤZP a ich sprievodcov ŤZP/S, ktorí dochádzajú do špecializovaných škôl v Bratislavskom kraji a nemajú trvalý pobyt v Bratislavskom kraji
1.7.2018 zavedenie 100% zľavy na cestovné v zónach 100+101 pre držiteľov Zlatej plakety prof. MUDr. Jánskeho s trvalým pobytom v Bratislave
1.7.2018 umožnenie predaja združených cestovných lístkov
19.8.2018 boli zavedené nové integrované taktové cestovné poriadky s nadväznosťou na železničnú dopravu, ktoré vychádzajú zo strategického dokumentu Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja, ktorý bol vypracovaný Žilinskou univerzitou v Žiline a schválený zastupiteľstvom BSK dňa 12.5.2017. Rozsah dopravy bol navýšený cca. o 10%
od 16.9.2018 do 22.09.2018 v rámci Európskeho týždňa mobility - BSK zaviedol zľavnené cestovné
1.10.2018 spustenie mobilnej aplikácie IDS BK
Mobilná aplikácia IDS BK prináša jednoduché a šikovné cestovanie po novom v Bratislavskom kraji. Ako jediná na Slovensku spája nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie kombinácií spojení a cestovné poriadky všetkých liniek v IDS BK
1.10.2018 zavedenie predaja prenosných predplatných cestovných lístkov
1.10.2018 možnosť použitia nezľavneného denného cestovného lístka počas sobôt, nedieľ a sviatkov na spoločnú prepravu 2 dospelých a maximálne 3 detí
Od 1.10. je Bratislavská integrovaná doprava presťahovaná do priestorov úradu Bratislavského samosprávneho kraja. BID tak ušetrí mesačne takmer 2 000 eur, ktoré platila za prenájom komerčných priestorov.
18.10.2018 podpis Memoranda o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy s cieľom vybudovania spoločného integrovaného dopravného systému medzi Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom
Rekonštrukcie cestnej siete
Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Malacky, Pezinok a Senec:
veľkoplošné vysprávky 5 400 m2
vysprávky povrchu vozovky 11 841 m2 aktuálne 15 959 m2
vodorovné dopravné značenie (plošné) 211 447 m2 stredové a vodiace čiary 410 709 bm aktuálne 1 163 171 bm
trávne porasty, kosenie trávy 3 731 000 m2 aktuálne 4 308 670 m2
čistenie, zrezávanie a dosýpanie krajníc 315 740 m aktuálne 372 331 m čistenie a zemné hĺbenie priekop a rigolov 150 860 m 
Revitalizácia ciest:
• cesta III/1082 Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda, ktorá bola ukončená o mesiac skôr ako bolo pôvodne plánované,  
•   cesta II/503 a cesty II/590, vrátane rekonštrukcie mosta ev.č. II/503-022 cez potok Malina, Malacky
•  cesta  III/1109 Závod                                                                             
•  cesta  III/1107 Zohor
Stavebné práce:
•  cesta III/1067 Hrubá Borša
•  kruhový objazd na ceste III/1062 a III/1065 Nová Dedinka, ktorej sprístupnenie a otvorenie sa podarilo zrealizovať o 4 mesiace skôr ako bolo plánované. Vybudovanie stálo takmer pol milióna eur.
•  kompletná revitalizácia cesty II/503, celkom 6,3 km, medzi okresnými mestami Senec, začiatok úseku pri logistickom centre Senec Sever, a Pezinok, koniec úseku na križovatke ciest II/502 a II/503 v intraviláne mesta Pezinok. Súčasťou revitalizovaného úseku cesty II/503 je aj intravilán obce Viničné.
• Cesta by  mala slúžiť motoristom, kým sa dokončí rozšírenie diaľnice D1 a výstavba diaľnice D4
 kompletná rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky – Rohožník. Práce začali 9/2018 a dodávateľ ukončí práce do 13 mesiacov. Po rekonštrukcii, vďaka novému výškovému a smerovému usporiadaniu cesty, bude obnovená premávka kamiónovej dopravy v obidvoch smeroch. Cesta bude rozšírená a prekategorizovaná z III. na II. triedu. Nová cesta bude mať cemento-betónový kryt, čím sa stane vôbec prvou cestou tejto triedy na Slovensku.

2) EZUS 2018
Európske zoskupenie územnej spolupráce zoskupuje 6 žúp na realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce HU – SK. Členmi sú: Pest megye; Győr–Moson–Sopron megye; Komárom–Esztergom megye za maďarskú stranu a Bratislavský samosprávny kraj; Trnavský samosprávny kraj a Nitriansky samosprávny kraj za slovenskú stranu.
Poverením pána predsedu BSK J.Drobu zastupujem od roku 2018 náš kraj. V tomto období sme nastavili a začali spolupracovať v oblasti Fondu  malých projektov. Pilotná výzva bola otvorená v novembri 2018, kde sa mohli prihlásiť v prioritnej osi 1 a 4 v rámci týchto žúp žiadatelia aj ako hlavný partner alebo projektový partner. V marci 2019 sa otvorí výzva na možnosť čerpania celkovo 6 miliónov EUR v PO1 a PO4.
Keďže Fond malých projektov trvá do roku 2020, je veľký úspech, že v roku 2018 došlo k dohode všetkých žúp na postupe, metodiky a čerpania tohto fondu v PO1 a PO4.

3) CENTROPE
Od januára 2018 sme zastrešovali predsedníctvo štyroch partnerov Austria, Maďarsko, Česko, Slovensko, uskutočnili sa rôzne stretnutia, workshopy a koncom roka sa odovzdalo predsedníctvo Rakúšanom. V rámci tohto zoskupenia je dôležité budúce nastavenie programov cezhraničnej spolupráce hlavne v oblasti kohéznej politiky a stanovenia prioritných dopravných projektov v regióne CENTROPE ako aj možnosti cezhraničnej integrácie verejnej dopravy.

Prvé pracovné stretnutie v roku 2019 predstaviteľov šiestich žúp, Európskeho zoskupenia územnej spolupráce v Komárne

ao1.jpg

ao2.jpg

Účasť v rannej relácii rádia PATRIA, RTVS, na tému dopravných obmedzení, zvýšenia počtu regionálnych dopravných prostriedkov z juhovýchodu smerom do Bratislavy o 30% od minulého roka
Tlačovka ohľadom dopravných obmedzení v hlavnom meste od polovice februára 2019 kvôli výstavbe D4/R7 a Mlynských Nív

Pracovné stretnutie v roku 2019 2
Pracovné stretnutie v roku 2019 3 

Zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v BSK za účasti zamestnávateľských zväzov

Pracovné stretnutie v roku 2019 4

Pracovné stretnutie v roku 2019 5

Účasť na najvyššom ocenení BSK, Výročná cena Samuela Zocha - držiteľ ocenenia  pán rektor Univerzity Komenského, prof. Mičieta, obyvateľ  Podunajských Biskupíc
Pracovné stretnutie v roku 2019 6
Stretnutie s delegáciou Stredočeského kraja na úrade Bratislavského samosprávneho kraja na témy kohézna politika, doprava, šport, školstvo

Pracovné stretnutie v roku 2019 7

ppp.jpg

Nové cyklotrasy na území nášho Bratislavského kraja - napojenie na EuroVelo 6
ppppp.jpg
Pracovné stretnutie u pána ministra Á. Érseka so županom J. Drobom na tému Dunajbus, možnosti využitia vodnej dopravy

Pracovné stretnutie v roku 2019 10

V Budapešti na Monitorovacom výbore EZUS-u /Európske združenie územnej spolupráce/,kde sme schválili prvé projekty vo Výzve malých projektov. Úspešné boli pilotné projekty v rámci nášho Bratislavského samosprávneho kraja aj ako vedúceho partnera aj ako spoločného partnera HU/SK projektov. Ďalšia výzva sa otvára v marci 2019.
Pracovné stretnutie v roku 2019 11