Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Poskytovanie dotácií


 

 

Postup a podmienky poskytovania dotácií upravuje VZN BSK o poskytované dotácií z rozpočtu BSK č. 5/2018 (platné od 12.10.2018)

PODANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2019 MÁ NASLEDOVNÝ POSTUP:

1) Registrácia na dotačnom portáli BSK
2) Voľba dotačnej schémy a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie
3) Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie na Úrad BSK spolu s povinnými prílohami.

1. Registrácia na dotačnom portáli BSK
Žiadateľ sa registruje cez dotačný portál BSK – http://dotacie.region-bsk.sk/ , kde si zároveň vyplní profil žiadateľa a nahrá prílohy podľa typu žiadateľa. Registrovať sa musia všetci žiadatelia.

2. Voľba dotačnej schémy a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie
Žiadateľ si zvolí dotačnú schému podľa príslušnej výzvy, v rámci ktorej má záujem žiadosť o dotáciu predložiť (t.j. napr. BRDS na podporu kultúry). Následne sa žiadateľovi sprístupní formulár s údajmi, ktorý je pre danú schému potrebné vyplniť.

3. Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie na Úrad BSK spolu s povinnými prílohami.
Po vyplnení elektronického formuláru žiadateľ svoju žiadosť zaregistruje (t.j. nemá viac možnosť žiadosť editovať). Žiadosť je následne potrebné vytlačiť, štatutárnym zástupcom podpísať a spolu s povinnými prílohami doručiť na Úrad BSK.

Povinná príloha ku každej žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu BSK - Čestné vyhlásenie o stave a dlhoch žiadateľa.pdf