Blindfriendly Sobota 4. 4. 2020 | Meniny má Izidor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Bratislavský samosprávny kraj, oddelenie humánnej farmácie uverejňuje formuláre k príslušným žiadostiam a oznámeniam spolu s uvedením požadovaných príloh, na prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti na území v kompetencií BSK.

 

Formuláre k žiadostiam a oznámeniam spolu s požadovanými prílohami sú rozdelené podľa subjektu (právnická osoba, fyzická osoba).
Formuláre podľa typu sú usporiadané do tabuľky a sú dostupné vo formáte na priame zadávanie požadovaných údajov. V druhej časti formulárov sú vždy uvedené potrebné prílohy v zmysle príslušného zákona a ďalšie náležitosti pre zjednodušenie podávania podkladov na vydanie povolení a zmien na prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti.

FORMULÁRE A POŽADOVANÉ PRÍLOHY K VYDÁVANIU POVOLENÍ NA POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI (aktualizácia 09/2018) k stiahutiu: Poskytovanie lekárenskej starostlivosti žiadosti prehľad podľa FO a PO


TYP FORMULÁROV A OBSAH PRÍLOH,
SUBJEKT – PRÁVNICKÁ OSOBA ( PO) FORMULÁRE K STIAHNUTIU


Žiadosť o vydanie povolenia pre PO vrátane pož. príloh (§ 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 7 ziadost_nove-povolenia_PO_7_zakon_362-2011 od 01.01.2019.rtf  NOVÉ POVOLENIE


Žiadosť o vydanie nového povolenia pri zmene odborného zástupcu pre PO vrátane pož. príloh (§ 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 8 ziadost_zmena povolenia_OZ_PO_8_zakon_362-2011 od 01.01.2019.rtfZMENA OZ POVOLENIA

Žiadosť o vydanie nového povolenia pri zmene druhu, rozsahu zaobchádzania alebo miesta výkonu pre PO vrátane pož. príloh (§ 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 8 ziadost_zmena povolenia_NOVY DRUH, ROZSAH, MIESTO_PO_8_zakon_362- od 01.01.2019.rtf ZMENA DRUHU ROZSAHU MIESTA POVOLENIE


Žiadosť o pozastavenie činnosti PO vrátane pož. príloh (§ 9 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie : § 9 ziadost_pozastavenie činnosti_PO_9_zakon_362-2011.rtf  POZASTAVENIE


Žiadosť o zrušenie povolenia PO vrátane pož. príloh (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 362/2011 Z. z.)
formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie: § 10 ziadost_zrušenie povolenia_PO_10_zakon_362-2011.rtf  ZRUŠENIE


Zmena údajov v povolení_oznámenie _vyznačenie zmeny_ PO vrátane pož. príloh (§ 8 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 8 zmena údajov v povolení_oznámenie_vyznacenie_zmeny_udajov_PO od 01_01_2019  OZNÁMENIE ZMENY


Oznámenie o ustanovení náhr. odb. zástupcu_PO vrátane príloh (§ 5 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:   § 5 oznámenie o ustanovení náhr odb zástupca__PO_5 ods 6_zakon_362-2011 od 01_01-2019.rtfOZNÁMENIE N.O.Z.


Vzory čestných prehlásení pre jednotlivé žiadosti alebo oznámenia formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie PO: Čestné prehlásenia k žiadostiam vzory PO.docx 

 
TYP FORMULÁROV A OBSAH PRÍLOH,
SUBJEKT FYZICKÁ OSOBA ( FO) RÝCHLY ODKAZ

Žiadosť o vydanie povolenia pre FO vrátane pož. príloh (§ 7 ods. 1 písm c) zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie: § 7 ziadost_nove-povolenia_FO_7_zakon_362-2011 od 01.01.2019.rtf  NOVÉ POVOLENIE


Žiadosť o vydanie nového povolenia pri zmene odborného zástupcu pre FO vrátane pož. príloh (§ 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 8 ziadost_zmena povolenia_ OZ_FO_8_zakon_362-2011 od 01.01.2019.rtf ZMENA OZ POVOLENIE


Žiadosť o vydanie nového povolenia pri zmene druhu, rozsahu zaobchádzania alebo miesta výkonu pre FO vrátane pož. príloh (§ 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 8 ziadost_zmena povolenia_NOVY DRUH, ROZSAH, MIESTO_FO_8_zakon_362-2011 od 01.01.2019.rtf  ZMENA DRUH ROZSAH MIESTO POVOLENIE


Žiadosť o pozastavenie činnosti FO vrátane pož. príloh (§ 9 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.)
• formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie : § 9 ziadost_pozastavenie činnosti_FO_9_zakon_362-2011.rtf  POZASTAVENIE

Žiadosť o zrušenie povolenia FO vrátane pož. príloh (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 362/2011 Z. z.)
formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie: § 10 ziadost_zrušenie povolenia_FO_10_zakon_362-2011.rtf  ZRUŠENIE


Zmena údajov v povolení_oznámenie _vyznačenie zmeny_ FO vrátane pož. príloh (§ 8 ods. 1) zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie: § 8 zmena údajov v povolení_oznámenie_vyznacenie_zmeny_udajov_FO.doc  VYZNAČENIE ZMENY

Oznámenie o ustanovení náhr. odb. zástupcu_FO vrátane príloh (§ 5 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z. z.) formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie:  § 5 oznámenie o ustanovení náhr odb zástupca_FO_5 ods 6_zakon_362-2011 od 01.01.2019.rtf  OZNÁMENIE N.O.Z.


Vzory čestných prehlásení pre jednotlivé žiadosti alebo oznámenia formát pre vypisovanie priamo v počítači a následne vytlačenie FO:  Čestné prehlásenia vzory FO.docx

 
Schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok (§ 135 ods. 1 písm. c) zákona č. 362/2011 Z. z.) pre PO a FO prebieha súčasne s novým povolením ako samostatná žiadosť – príloha k novému povoleniu, následné zmeny prevádzkového času sa predkladajú cez aplikáciu e-lekáreň.