Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Poznávacie výlety do prírody pre verejnosť - zima 2012

Výlety sú navrhnuté do prístupných, nenáročných terénov, chodieva sa po turistických, náučných alebo inak značených chodníkoch. Tempo je primerané celej skupine, pomalšie, ale s väčšou pravdepodobnosťou vidieť a spoznať zaujímavé prírodné a historické zaujímavosti.

 
Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝLETY, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, mobil: 0904 467 942, mail: popovic@changenet.sk, web: www.ekovylety.sk.
 
Kategorizácia výletov podľa obtiažnosti
 
Kategória A
Ľahký výlet je spravidla poldenný výlet, prevažne po nenáročných trasách, obciach, mestách, múzeách, lokálnych náučných chodníkoch, kde dĺžka nepresiahne 8 km a prevýšenie viac ako 300 m. Tento typ výletov je vhodný pre každého aj netrénovaného človeka s malými skúsenosťami. Turistická výstroj je vhodná, nie však nevyhnutná. Jedná sa prevažne o vychádzky po Bratislave a okolí.
 
Kategória B
Stredne náročný výlet je výlet priemernej dĺžky do 15 km, prevažne vedúci na vrchol alebo krátko po hrebeni pohoria, resp. kratšia dolinová túra. Prevýšenie nepresahuje viac ako 700 výškových metrov. Vyžaduje už minimálnu fyzickú prípravu, dobrú turistickú výstroj. V našej ponuke sa vyskytujú pomerne často.
 
Kategória C
Náročný výlet je už klasickou celodennou túrou do 20 km s prevýšením medzi 700 - 1000 m a dobou trvania do 8 hodín, navštevujeme už ucelenejšie časti hrebeňov pohorí, dlhšie doliny poprípade kratšie prechody naprieč pohoriami. Vyžaduje už dobrú fyzickú pripravenosť, dobrú turistickú výstroj. V našej ponuke sa vyskytujú najčastejšie.
 
Kategória D
Veľmi náročný výlet jecelodenný, obtiažny s dlžkou do 25 km a prevýšením 1300 m. Jedná sa o kompletné hrebeňové túry v menších pohoriach, prechody pohorí ako aj prechody najdlhších dolín. Potrebná je veľmi dobrá fyzická pripravenosť, turistická výstroj ako aj návyk absolvovať takéto výlety. Treba brať do úvahy časovú náročnosť do 9 hodín, ako aj pripravenosť na dlhšiu a intenzívnu fyzickú námahu spojenú so zmenami počasia. V našej ponuke sa vyskytujú len zriedka.
 
 
POZNÁVACIE VÝLETY DO PRÍRODY PRE VEREJNOSŤ – zima 2012 (7. sezóna)
                           
21. január      
Pajštún a Vajnorská dolina. Celodenný výlet do Bratislavských Malých Karpát, začíname v Borinke, odkiaľ sa presunieme po červenej značke na zrúcaninu hradu Pajštún. Z nej potom po žltej na Dračí hrádok a dole na Medené hámre. Z hámrov hore po modrej na Biely Kríž a dole zídeme Vajnorskou dolinou cez Sakrakopec do Rače. Výlet bude dlhý 15,8 km s prevýšením 592 m a prenížením 677 m, kategória C. Stretneme sa o 8.00 na autobusovej stanici Mlynské nivy. Autobus odchádza o 8.30 z nástupišťa č. 65. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
28. január      
Zo Starej Turej do Nového Mesta nad Váhom. Výlet začíname v Starej Turej na železničnej stanici. Odtiaľto sa vydáme po modrej turistickej značke popri vodnej nádrži Dubník do Vaďoviec. Ďalej pokračujeme po modrej do Višňového. Tu sa dostávame do Čachtických Malých Karpát a vystúpime po zelenej na Čachtický hrad. Z hradu potom po žltej cez Drapliak do Nového Mesta nad Váhom. Zameriame sa na roztratené osídlenie Myjavskej pahorkatiny. Výlet bude dlhý 21,2 km s prevýšením 485 m a prenížením 585 m, kategória C. Stretneme sa o 7.30 na Hlavnej železničnej stanici vo vestibule. Vlak odchádza o 7.57. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
4. február      
Brezovskými Malými Karpatmi. Celodenný výlet štartujeme v Dolnom Lopašove, odkiaľ pôjdeme červenou značkou na Malú Klenovú. Tu vymeníme značku za zelenú a odbočíme doľava na Výtok. Z neho potom ďalej na Dobrú Vodu. Tu si pozrieme chránené stromy na cintoríne a pokračujeme po modrej na zrúcaninu kláštora Katarínka. Výlet ukončíme v obci Naháč. Výlet bude dlhý 24,9 km s prevýšením 625 m a prenížením 550 m, kategória C. Stretneme sa o 7.30 na Hlavnej železničnej stanici. Vlak odchádza o 7.57. Vlakom pôjdeme do Piešťan, potom autobusom do Dolného Lopašova. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
11. február    
Zimná Vápenná, Klokoč a Pohanská. Celodenný výlet, ktorý nás zavedie na druhý najvyšší kopec Malých Karpát. Štartujeme v Sološnici, odkiaľ vyjdeme po zelenej turistickej značke na vrchol Vápennej. Z nej potom po hrebeni po Mesačnej lúke na Klokoč a ďalej dole na Amonovu lúku. Tu presedláme na modrú značku a prídeme dole na Pohanskú a Plavecký hrad. Výlet ukončíme opäť v Plaveckom Podhradí. Výlet bude dlhý 14,2 km s prevýšením 742 m a prenížením 732 m, kategória C. Stretneme sa o 6.30 na Autobusovej stanici Mlynské nivy. Autobus odchádza o 6.50 z náštupišťa č. 63. Pôjdeme autobusom do Malaciek, potom do Sološnice. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
18. február    
Alternatívny výlet do vzdialenejších pohorí Slovenska – Tribeč. Zo Solčian na Veľký Tribeč. Celodenný výlet, ktorý nás zavedie na najvyšší kopec pohoria Tribeč. Tentokrát sa naň pozrieme v zimnom období. Vyrazíme z obce Solčany po modrej. Značka nás dovedie na hrebeň a tam postupne po Medveďom vrchu a Malom Tribči vystúpime na vrchol Veľkého Tribča. Z vrchola potom pokračujeme po červenej do Kostoľan pod Tribčom. Trasa bude dlhá 19,3 km s prevýšením 748 m, kategória C.Stretneme sa o 6.40 na Hlavnej železničnej stanici. Vlak odchádza o 6.57. Vlakom pôjdeme do Topoľčian, potom autobusom do Solčian. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
21. február     
Prírodné zákutia Bratislavy – Z Rusoviec do Čunova cez lužné lesy.  Vychádzka začína v Rusovciach, kde si povieme niečo o lužných lesoch v zimnom období. Pôjdeme potom lesnou cestou k Čunovským jazerám a ďalej do Čunova, kde skončíme na konečnej autobusu č. 91. Stretneme sa o 15.00 pod Novým mostom na zastávke autobusov č. 91 a 191. Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2,5 hodiny.Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov zdarma.
 
25. február    
Limbašská vyvieračka, Skala a Rusniaky – celodenný výlet do Borinského krasu, ktorý nás zavedie je južnej časti Pezinských Malých Karpát. Tentokrát vyrážame z Limbachu, zastavíme sa na Limbašskej vyvieračke. Najprv pôjdeme po zelenej značke na Salaš a Prepadlé, neskôr po žltej na Skalu a cez Rusniaky do Lozorna. Výlet bude dlhý 18,5 km s prevýšením 650 m a prenížením 532 m, kategóriac C. Stretneme sa o 8.00 na autobusovej stanici Mlynské nivy. Autobus odchádza o 8.25 z nástupišťa č. 45. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
28. február    
Prírodné zákutia Bratislavy Minikurz poznávania hornín. Vychádzka nás zavedie k Devínskemu bralu, rieke Morava a k Starému kameňolomu v Devíne. Povieme si niečo o základných horninách, ktoré formujú naše pohoria nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Stretneme sa o 15.30  v Devíne - zastávka Námestie práce (autobusy č. 28 a 29).Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 1,5 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
3 . marec       
Roztratené osídlenie v Malých Karpatoch. Z Plaveckého Petra vyrážame po žltej turisickej značke cez prírodnú rezerváciu Kamenec k VD Buková. Odtiaľ pokračujeme po modrej značke na Hrubý Kamenec, Hrádelovú, Vápenkovú skalu do obce Rozbehy. Z Rozbehov potom do zelenej značke na Horné a Dolné Kopanice do obce Buková. Z nej ďalej po zelenej na Brezinky, potom po modrej značke do Plaveckého Mikuláša. Výlet bude zameraný najmä na roztratené osídlenie na Slovensku na príklade práve  Malých Karpát. Výlet bude dlhý 24,8 km s prevýšením 745 m a je z kategórie C.Stretneme sa na Autobusovej stanici Mlynské nivy o 6.30, autobus odchádza o 6.50, nástupište č. 63. Autobusom pôjdeme do Malaciek, potom do Plaveckého Petra.Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
6. marec         
Prírodné zákutia Bratislavy -Sedláčkov (Slovanský ostrov). Vychádzka nás zavedie do prírodnej rezervácie, ktorá bola vyhlásená v roku 2010. Budeme sa baviť o dunajských lužných lesoch, ich význame, záplavách a protipovodňových opatreniach. Stretneme sa o 16.00 v Devíne na námestí práce pri kostole – zastávka autobusu č. 28, 29. Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 1,5 hodiny.Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov zdarma.
 
10. marec      
Bradlo a Dobrá Voda. Celodenný výlet po stopách M. R. Štefánika. Najprv začneme výstupom na Bradlo z Brezovej pod Bradlom, odkiaľ budeme pokračovať do jeho rodiska v Košariskách. Odtiaľ potom po žltej na Lopušnú, po modrej na Dvoly a Komárovú, po žltej na Výtok a po zelenej na Dobrú Vodu. Výlet bude dlhý 21 km s prevýšením 799 m a prenížením 816 m. Bude trvať 7 hodín, kategória C. Stretneme sa o 6.30 na autobusovej stanici Mlynské nivy. Autobus odchádza o 6.55 z nástupišťa č. 41. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
13. marec      
Prírodné zákutia Bratislavy - Minikurz poznávania hornín II. Vychádzka nás zavedie na Sandberg a do Weitovho lomu. Povieme si niečo o základných horninách, ktoré formujú Devínsku Kobylu ako aj naše pohoria nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. Popritom skúsime pozrieť, ako sa prebúdzajú prvé jarné rastliny. Stretneme sa o 16.00 pri TERNE v Devínskej Novej Vsi – zastávka Milana Marečka (autobusy č. 20, 21 a 22).Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 1,5 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
17. marec   
Alternatívny výlet do zahraničia – Rakúsko – Viedenský les a jaskyňa Hinterbruhl – poznávací výlet, ktorý nás zavedie do Viedenského lesa. Prírodné prostredie ukrýva v sebe najväčšie podzemné jazero v Európe. Jaskyňa nie je prirodzená, je to človekom vytvorený banský systém na sádrovec. V bývalej sádrovcovej bani bola počas 2. svetovej vojny vyrobená prvá stíhačka s tryskovým motorom na svete (HE-162). Výlet sa bude dotýkať najmä lesoparkov pre Viedenčanov. Stretneme sa pri pivovare Stein o 8.00, cena výletu je 26 EUR/dospelí, dôchodcovia, ZŤP a študenti do 15 rokov 21 EUR. Cena zahŕňa vstupné, dopravu a sprievodcu.
 
18. marec       
Prírodné zákutia Bratislavy – Biskupické lužné lesy. Dlhší čas sa venujeme petržalskej strane Dunaja, ale ako vyzerajú lužné lesy na jar na Biskupickej strane? Presvedčíme sa, že je tam jemný rozdiel. Lokality ako Ostrov Kopáč a Panský diel nám dajú za pravdu. Výlet bude dlhý 12,9 km s prevýšením 80 m, kategória B.Stretneme sa o 14.30 na Autobusovej stanici Mlynské nivy, autobus odchádza o 14.45 nástupište č. 55. Autobusom pôjdeme do Rovinky. Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 4 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
20. marec        
Prírodné zákutia Bratislavy – Predjarie v Malých Karpatoch. Vychádzka nás tentokrát zavedie do Záhorskej Bystrice. Začíname na konečnej, odkiaľ pôjdeme po žltej značke na Sekyl a ďalej po červenej cez Malé Karpaty do Lamača alebo pod Červený most. Stretneme sa o 15.30 v Záhorskej Bystrici - zastávka Záhorská Bystrica. (autobus č. 37).Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 3 hodiny. Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
24. marec      
Alternatívny výlet do vzdialenejších pohorí Slovenska – Považský Inovec – Jedinečný Marhát. Dominanta Piešťan predstavuje jednoliaty masív jadrovného pohoria. Začneme z osady Nová Lehota - Bezovec po červenej značke (Inovecká magistrála) na Kostolný vrch a potom do sedla Marhát. Zo sedla na vrchol Marhátu (748 m) a odtiaľ späť do sedla a potom po modrej cez Gonove lazy, Skalku do Hubiny. Výlet bude dlhý 20,3 km s prevýšením 578 m a prenížením 933 m, kategória C. Stretnutie bude na Hlavnej železničnej stanici o 7.30 (vlak odchádza o 7.57 smer Piešťany). V Piešťanoch počkáme na autobus do Novej Lehoty. Späť pôjdeme buď z Hubiny, Banky alebo priamo z Piešťan. Cena výletu 3 EUR/dospelí, 2 EUR/dôchodcovia a študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma.
 
25. marec      
Prírodné zákutia Bratislavy - Chatam Sófer a Strmé schody. Jarná exkurzia do jednej z najznámejších hrobiek významných židovských cirkevných hodnostárov pôsobiacich v Bratislave. Obohatíme ju o výklad o bratislavskom hradnom brale v rámci prechádzky k Novému mostu. Stretneme sa o 15.00 na zastávke Chatam Sófer (autobusy č. 30, 31, 37, električky 1, 4, 5, 9, 12, 16). Predpokladaná dlžka vychádzky bude 1,5 hodiny.Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov zdarma. Vstupné do hrobky je 4 EUR/osoba do 15 ľudí, 2 EUR/osoba nad 15 ľudí.    
 
27. marec     
Prírodné zákutia Bratislavy - Bratislavský lesopark. Vychádzka nás zavedie do Malých Karpát nad Partizánskou lúkou, ktorý vychádza z Patrónky mosta a pokračuje cez Hornú Mlynskú dolinu hore na Kolibu.  Zameriame sa na dominantné dreviny v Malých Karpatoch. Stretneme sa o 16.00 na Patrónke v smere do Lamača (autobusy č. 21, 22, 30, 34, 37, 63, 83, 92 a trolejbusy č. 211 a 212). Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2 hodiny.Cena výletu 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, deti do 15 rokov zdarma.
 
31. marec      
Alternatívny výlet do zahraničia ­– Česká republika – jaskyne Výpustek, a Býčia skala –celodenný výlet nás zavedie opäť do Moravského krasu a priblíži nám pohľad do útrob poslednej sprístupnenej jaskyne, ktorú sme tu ešte nenavštívili. Od jaskyne by sme sa potom vydali k ďalšej jaskyni Býčia skala a späť Jozefovo údolie do mestečka Adamov. Stretnutie pri pivovare Stein o 8.00 (autobus). Cena výletu 20 EUR/os, dôchodcovia a študenti do 15 r. - 18 EUR/os. Vstupné do jaskyne Výpustek je 110 Kč/dospelí, dôchodcovia (65+) 90 Kč.
 
1. apríl           20
Prírodné zákutia širšieho okolia Bratislavy – Jar na Braunsbergu. Exkurzia nás zavedie do Hainburgu, na vysunutý masív Hainburgských vrchov. Braunsberg (346 m) je najvýchodnejším vrcholom Rakúska. Už oddávna bol osídlený, napr. keltským obyvateľstvom, ktoré reprezentuje maketa keltského oppida. Začneme výstupom z Hainburgu od Dunaja a spravíme si okruh po červenej turistickej značke. Stretneme sa o 15.00 na zastávke Nový most – autobus odchádza o 15.20.Predpokladaná dĺžka vychádzky bude 2,5 hodiny. Cena výletu je 2 EUR/dospelí, 1 EUR/dôchodcovia, študenti, ZŤP a deti do 15 rokov zdarma. Cena dopravy je 1,50 EUR obyčajné a 0,75 EUR zľavnené jednosmerne.        
 
Premietania pre verejnosť – Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie.
 
15. január 2012 – „Život“ prírodopisný film BBC – Plazy a obojživelníky (2. diel)
V úvodnej sekvencii, anténa kamery priblíži na osamelého komodského draka z diaľky. Je to posledné meisto na Zemi, kde ešte vládnu plazy. Aj keď sa to môže zdať primitívne, plazom a obojživelníkom sa stále darí vďaka rozmanitej stratégie prežitia. Plazy sú chladnokrvné a niektoré si vyvinuli nezvyčajné stratégie na absorpciu tepla…
 
5. február 2012 - „Život“ prírodopisný film BBC – Cicavce (3. diel)
Inteligencia, teplá krv a silné rodinné väzby, to sú znaky, pre ktoré sa cicavce sú najúspešnejšou skupinou živočíchov na svete: môžu prežiť i Antarkdíte zime. Napríklad soby sa pohybujú po arktickej tundre, kde prekonávajú najdlhšiu pozemnú migráciu zo všetkých zvierat. najdlhší pozemný migráciu všetkých zvierat. Ostatné cicavce si vyvinuli rôzne spôsoby cestovania na dlhé vzdialenosti: desať miliónov kaloňov as zhromažďuje v Zambii v obrovskej tiesňave s močiarmi, kde privádzajú nové potomstvo. Cicavce využívajú rôzne stratégie na hľadanie potravy.
 
26. február 2012 – „Život“ prírodopisný film BBC – Ryby (4. diel)
Ryby, najrôznorodejšia skupina stavovcov, ktoré nájdeme vo svetových riekach, jazerách, moriach a oceánoch. Spomalené zábery odhaľujú správanie sa niektorých z najrýchlejších rýb v mori, napr. plachetníka a lietajúcich rýb. Iné druhy sa zhromažďujú vo veľkých počtoch, aby nakládli ikry na svoje staré miesta....
 
11. marec 2012 - „Život“ prírodopisný film BBC – Vtáky (5. diel)
Vtáctvo, ktorého perie je veľmi adaptabilné a umožňuje mu lietať, je predmetom piateho dielu. Od prispôsobenia sa prostrediu, či už v trópoch alebo za polárnym kruhom, cez pytačky a svadobné lety, hniezdenie, výchovu mláďat a osamostatňovanie sa prináša tento diel nevšedné zážitky zo života operencov na celom svete.
 
 
Premietania sú vždy o 15.00 v Objavovni, 3. poschodie, Prírodovedné múzeum, Vajanské nábrežie 2.