Blindfriendly Utorok 18. 2. 2020 | Meniny má Jaromír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na 31. vzdelávací seminár s názvom – „ Možnosti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie“

POZVÁNKA Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 31. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: „Možnosti pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie“ ktorý sa uskutoční dňa 30.11.2015 o 13.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

 


Program seminára:
1. Ing. Oľga Pietruchová, M.A., (MPSVR SR)
Informácie k pripravovanému návrhu zákona o rodovo podmienenom násilí a domácom násilí
2. PhDr. Renáta Puškárová, (Stredná zdravotnícka škola, Strečianska 20, Bratislava )
 Manuál multiinštitucionálnej spolupráce v prípadoch násilia páchaného na ženách
3. Mgr. Dáša Malíková, (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie),
Prezentácia národnej linky pre ženy zažívajúce násilie – doterajšia prax a skúsenosti
4. PhDr. Dagmar Povodová, (DOMOV- DÚHA), Mgr. Daniela Gáliková, (Brána do života)
 Pomoc ženám a ich deťom v Bezpečnom ženskom dome
5. Mgr. Mariana Kováčová, riaditeľka (Centrum Slniečko, n. o. )
 Skúsenosti z fungovania bezpečného ženského domu v Nitre

Predpokladaná doba trvania: 13.00-16.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na katarina.janikova@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/4826 4931 do 26.11.2015 do 14.00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.