Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na cyklus vzdelávacích seminárov

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

 
Bratislavský samosprávny kraj sa v rámci vzdelávacieho cyklu aktuálne zameral na kampaň „16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách“, ktorej aktivity na celom svete prebiehajú od 25. novembra                           - Medzinárodného dňa boja za odstránenie násilia páchaného na ženách, do 10. decembra                – Medzinárodného dňa ľudských práv, aby sa symbolicky prepojilo násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôraznilo tak, že takéto násilie je porušovaním ľudských práv žien. 
 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 19. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční:
dňa 26.11.2013 o 9.00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).
 
 
Seminár bude zameraný na
oblasť pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie.
 
 
Program seminára:
A: Blok (od 9:00 – 12:00 hod.)
1. „KS DÚHA - psychologické aspekty násilia v rodine“, PhDr. Dagmar Povodová(DOMOV- DÚHA)
2. „Práca s obeťami domáceho násilia v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA“,        Mgr. Michal Milan (Slovenský výbor pre UNICEF)
3. Psychologická starostlivosť o obete domáceho násilia v KC Brána do života,                        Mgr. Barbora Bohony, PhD. (Občianske združenie Brána do života)
4. Pomoc ľuďom v núdzi - A čo ďalej?, Mgr. Andrej Poracký(MAJÁK NÁDEJE n. o.)
Prestávka 12:00 – 12:30 hod. 
B: Blok (12:30 – 15:30 hod.)
  • „Práca s páchateľmi domáceho násilia ako súčasť pomoci ženám a deťom zažívajúcim násilie, Mgr. Katarína Farkašová, Mgr. Dagmar Malíková ( Aliancia žien Slovenska)
  • SARA – metodika na odhad rizika domáceho násilia alebo SARA ako pomôcka na odhad rizika v prípadoch domáceho násilia, Mgr. Katarína Čierna (Pomoc ohrozeným deťom)
  • Nový Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019, Zriadenie Koordinačno-metodického centra pre koordináciu problematiky eliminácie a prevencie násilia na ženách, Ing. Oľga Pietruchová, M.A. (MPSVR SR)
  • Druhy výskumov v oblasti násilia na ženách a ich využitie pre Tvorbu komunálnej politiky, Mgr. Barbora Holubová (Inštitút pre výskum práce a rodiny)
 
 
Predpokladaná doba trvania: 9.00 hod - 16.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na katarina.janikova@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/4826 931 do 14.11.2013         z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.