Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na Deň otvorených dverí Gymnázia v Malackách

 Gymnázium v Malackách pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1. marca 2012 v čase od 8:30 do 12:00 hod.

 

Program:
8:30 - 9:00 beseda s riaditeľkou školy - informácie o štúdiu, škole, školskom vzdelávacom programe, kritériá prijímacích pohovorov - školská jedáleň
9:00 – 12:00 Prehliadka školy, testovanie, besedy, účasť na vyučovacích hodinách
 

Pavilón A
Učebňa informatiky
 • Predstavenie predmetu – čo je a kde sa uplatňuje informatika na našej škole
 • Výsledky práce študentov
 • Školský časopis
Učebňa geografie a dejepisu
 • Ukážka interaktívneho vyučovania spoločenskovedných predmetov
 • Prezentácia úspešných domácich i medzinárodných projektov
Pavilón B
Školská knižnica
 • Predstavenie knižnice – vybavenie i aktivity
Multimediálna učebňa - čitáreň
 • Predstavenie predmetu Človek v ohrození – globálne vzdelávanie
 • Aktuálne projekty
Multimediálna učebňa - myšička
 • Vyučovanie ANJ s využitím multimediálnej techniky a interaktívnych metód 
Učebňa NEJ
 • Predstavenie vyučovania NEJ
 • Nemecká sekcia školskej knižnice
 • Informácie o štúdiu v programe DSD
PC učebňa
 • „Predprijímačky“ – Ako som pripravený vedomostne i psychicky - online testy pre návštevníkov 
Trieda II.A
 • „Je potrebná autorita“ – ukážková hodina ETV a NBV 
Vestibul
 • Činnosť žiackej školskej rady – postery, volná beseda 
Pavilón odborných učební
Poslucháreň
 • Interaktívne vyučovanie v prírodovedných predmetoch 
Laboratórium fyziky
 • Predstavenie predmetu Experimentálne vedy
 • Ukážky pokusov pomocou experimentálneho PC pracoviska PASCO
 • Zaujímavé pokusy z optiky 
Laboratórium chémie
 • Uplatnenie počítačom riadeného experimentu v chémii
 • Spracovanie meraní a pozorovaní 
PC pracovisko
 • Ukážky využitia výučbových programov vo vyučovaní prírodovedných predmetov 
Učebňa biológie
 • Ukážky metód vyučovania biológie
 • Predstavenie projektov , aktivít a žiackych prác 
Jazykové laboratórium
 • Ukážka vyučovacej hod NEJ  
Multimediálna učebňa - kino
 • Predstavenie vyučovania ANJ na škole
 • Činnosť divadla v ANJ s ukážkou 
Vestibul
 • Ukážka úspešných projektov a žiackych prác v prírodovedných predmetoch na celoslovenských i medzinárodných súťažiach a konferenciách – postery, panely, prezentácie