Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na Deň otvorených dverí v DSS pre deti a dospelých Sibírka

 Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí (DOD) pri príležitosti 25. výročia vzniku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici 69 v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 13. januára 2012.

 

DSS Sibírka vzniklo ako prvé zariadenie poskytujúce sociálne služby občanom s ťažkým viacnásobným postihnutím v okolí Bratislavy a v súčasnosti ako prvé poskytuje snoezelen terapiu v tmavej miestnosti. Návštevníci budú mať až do 15:00 možnosť spoznať zariadenie, jeho priestory, každodenný život aj terapie.

DSS pre deti a dospelých Sibírka je určené pre imobilných klientov s ťažkým zdravotným, telesným a mentálnym postihnutím. Od ostatných zariadení sociálnych služieb sa práve odlišuje svojou špecializáciou na imobilných klientov, kým ostatné zariadenie sa skôr orientujú na mobilných. Práca s klientmi je zameraná na aktiváciu a celkovú rehabilitáciu, vzdelávanie a výchovu, činnostnú terapiu, záujmovú činnosť a na zvyšovanie kvality ich života.

PROGRAM:
09:00–10:00 - Komunity v skupinách, fyzioterapia, prezentácie
10:00–12:00 - individuálna terapia (napr. Snoezelen, Bazálna stimulácia, výtvarná činnosť . . .), fyzioterapia, prezentácie
12:00-13:00 - obed klientov (nácvik sebaobsluhy)
13:00–14:00 - hygiena klientov, polohovanie klientov, prezentácie
14:00–15:00 - fyzioterapia, canisterapia, prezentácie