Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na seminár o investičných možnostiach vo Vojvodine (Srbsko)

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár ohľadne investičných možností vo Vojvodine v Srbsku, ktorý sa bude konať dňa 23. februára 2012 na pôde Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava, so začiatkom o 9,00 hod.

 

Cieľom semináru je prezentovať zástupcami Autonómnej pokrajiny Vojvodina a Fondu na podporu investícii vo Vojvodine investičné možnosti vo Vojvodine pre slovenské podnikateľské subjekty, a to v oblastiach:

  • energetika
  • poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, potravinársky priemysel
  • spracovanie kovov
  • automobilový priemysel
  • elektrotechnický priemysel a IT
  • farmaceutický priemysel
  • ochrana životného prostredia – ochrana vody, vodovody, kanalizácie, nebezpečný odpad, elektro odpad
  • základná infraštruktúra – cesty, mosty

Seminár je organizovaný v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, Veľvyslanectva SR v Belehrade, Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Slovensko – srbskej obchodnej komory, Autonómnej pokrajiny Vojvodina a Fondu na podporu investícii vo Vojvodine.

Účasť na seminári je bezplatná. Aby sme vedeli zabezpečiť dostatočné priestorové kapacity, prosím Vás, keby ste oznámili svoj predbežný záujem o účasť do 21. februára 2012 na e-mail marek.moska@region-bsk.sk.

Program:
08:45 – príchod účastníkov
09:15 - otvorenie, Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
09:30 - Branislav Bugarski, riaditeľ Fondu na podporu investícii vo Vojvodine “Podmienky a možnosti investovania vo Vojvodine“
09:50 - Miroslav Králik, predseda Slovensko – srbskej obchodnej komory “Právny rámec podnikateľského prostredia v Srbsku a praktické skúsenosti“
10:00 - Branislav Pejčić, vyšší právny poradca a vedúci oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu, Ministerstvo hospodárstva a regionálneho rozvoja Srbskej republiky “Verejno-súkromné partnerstvo, možnosti spolupráce lokálnych samospráv so zahraničnými investormi“
10:10 - diskusia
10:20 - Veroslav Janković, zástupca sekretára AO Vojvodina pre energetiku a nerastné suroviny “Aktivity sekretariátu pre energetiku a nerastné zdroje AO Vojvodina pre pritiahnutie investícií do sektoru energetiky“
10:30 - Nada Radovanović, vedúca sekcie energetiky, Sekretariát AO Vojvodina pre energetiku a nerastné zdroje “Potenciál obnoviteľných zdrojov energie v AP Vojvodina a legislatíva“
10:40 - Klara Balog-Aranjoš, poradca pre tepelnú energiu a oblasť energetickej účinnosti, Sekretariát AO Vojvodina pre energetiku a nerastné zdroje “Diaľkové vykurovanie v AO Vojvodina a možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie“
10:50 - diskusia
11:00 - Tatjana Đurić, vedúca sekcie pre čistejšiu výrobu, obnoviteľné zdroje energie a udržateľný rozvoj, Sekretariát AO Vojvodina pre územné plánovanie, výstavbu a ochranu životného prostredia “Prehľad stavu v oblasti nakladania s odpadmi a legislatíva”
11:15 Aurela Šimudravac-Luči, vedúca inšpekcie, Sekretariát AO Vojvodina pre územné plánovanie, výstavbu a ochranu životného prostredia “Obnoviteľné zdroje energie - územné plánovanie a výstavba v AP Vojvodina“
11:30 - Jožef Sabo, riaditeľ Fondu AO Vojvodina pre rozvoj poľnohospodárstva “Stimuly pre rozvoj poľnohospodárstva Vojvodiny“
11:45 - diskusia
11:55 - Prezentácia investičných možností obcí Kovačica, Apatin, Stará Pazova, Bačsky Petrovec ich predstaviteľmi
12:15 - Voľná diskusia s účastníkmi semináru