Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na seminár - Práca s klientom v terminálnom štádiu

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje dňa 28. februára 2012 ďalší z cyklov vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 9. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční 28.2.2012 o 9.00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Seminár bude zameraný na prácu s klientom v terminálnom štádiu.

Program seminára:
1. Sprevádzanie klienta umieraním, ThDr. Miriam Prášilová, DS Vŕba
2. Psychohygiena pracovníkov, PhDr. Peter Brnula, PhD., Katedra sociálnej práce PedFUK, Bratislava
3. Ako pracovať s rodinou klienta?, MUDr. Mária Jasenková, Plamienok n.o.

 

Predpokladaná doba trvania: 9.00 hod- 11.30 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti z dôvodu obmedzenej kapacity spoločenskej sály. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.