Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na seminár v súvislosti s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 10. vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční:
dňa 11.4.2012 o 9.00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).
 
Seminár bude zameraný na
problematiku spôsobilosti klienta na právne úkony.
 
 
Program seminára:
1.Vedenie k samostatnosti namiesto ochrany, PhDr. Iveta Mišová, ZPMP v SR
2.Právne aspekty spôsobilosti na právne úkony, JUDr. Zuzana Stavrovská, ZPMP v SR
3. Z pohľadu rodiča, Mgr. Patrícia Garajová – Jarjabková

 
Predpokladaná doba trvania: 9.00 hod- 12.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.