Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva BSK

 V piatok 11. marca 2011 sa o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave uskutoční X. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

 

Program:
Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
1. Partnerská dohoda s preambulou, medzi Bratislavským samosprávnym krajom, hlavným mestom SR Bratislava, mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o výstavbe lávky pre peších a cyklistov nad riekou Morava na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves a obcou Engelharstetten.
2. Prehľad možnosti získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2011 a 2012.
3. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
4. Záver