Blindfriendly Pondelok 24. 9. 2018 | Meniny má Ľuboš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

POZVÁNKA - „Práca s rodinou v prirodzenom prostredí“

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 34. vzdelávací seminár určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému: „Práca s rodinou v prirodzenom prostredí“

 
ktorý sa uskutoční dňa 17.10.2017 o 9.00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).
 
Program seminára:

1.
Bez dôvery to nejde (ako a na akých základoch budovať dôveru s rodinou) 
Mgr. Slavomíra Vojteková, Návrat, o.z.
2.
Rodina sú všetci členovia(prečo a ako zahrnúť do práce s rodinou každého jej člena)
 
3.
Podpora alebo kontrola? (ako zadefinovať rolu pracovníka a ako ju môže vnímať rodina)  
Mgr. Katarína Tomčíková a Mgr. Veronika Bibková, Detský domov Harmónia
4.
Očakávania a predsudky v práci s rodinou ako pracovať s vlastnými očakávaniami a predsudkami) 
 
 
 
 
Predpokladaná doba trvania: 9.00-11.30 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na: petronela.blahovcova@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/48264102 do 12.10.2017 z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
          
 Tešíme sa na Vašu účasť.        

Súvisiace dokumenty