Blindfriendly Pondelok 16. 12. 2019 | Meniny má Albína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

POZVÁNKA seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 39. vzdelávací seminár na tému

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb“
 
ktorý sa uskutoční
dňa 16.05.2019 o 9.00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).


Program seminára:

1.Dôvody pre proces deinštitucionalizácie v Slovenskej republike
Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. - Rada pre poradenstvo v sociálnej práci o.z.
2.Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora transformačných tímov, priebeh projektu
Mgr. Beata Dúczová – Implementačná agentúra MPSVR SR 
3.Proces deinštitucionalizácie v podmienkach DSS a ZpS Rača
Mgr. Ján Kmeť, PhD. – riaditeľ DSS a ZpS Rača
4.Deinštitucionalizácia v DSS a ZPB MEREMA
Mgr. Roman Repčík PhD. - zástupca riaditeľa DSS a ZPB MEREMA pre dislokované pracovisko
Pavol Krajčovič – prijímateľ sociálnej služby v DSS a ZPB MEREMA
František Noskovič - prijímateľ sociálnej služby v DSS a ZPB MEREMA

Predpokladaná doba trvania: 9.00-11.30 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na ivan.sokola@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/48264109 do 14.05.2019 do 13.00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.

Súvisiace dokumenty