Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

POZVÁNKA - Sociálnoprávne aspekty rozvodu

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 28. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému:

 
Sociálnoprávne aspekty rozvodu
 
ktorý sa uskutoční dňa 11.6.2015 o 9.00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).
 
 
 
Program seminára:
1. Mgr. Adriana Havašová (Pomoc ohrozeným deťom)
    Práca s klientkou/klientom v predrozvodovom období v Centre Nádej
 
2. Mgr. Michal Milan (Slovenský výbor pre UNICEF)
    „Partnerstvo skončilo, rodičovstvo pokračuje – práca s rodinou na Linke detskej 
      istoty“
 
3. PhDr. Mgr. Eva Riečicová(Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave)
    Postavenie pracovníka orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately      
    v prípade rozpadu vzťahu rodičov
 
4. Mgr. Peter Mózeš (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov)
    Vplyv rozvodu na bytovú situáciu rodín
 
Predpokladaná doba trvania: 9.00-12.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na katarina.janikova@region-bsk.sk, maria.ivicova@region-bsk.sk
alebo telefonicky na 02/4826 4931, 02/48 264 932 do 29.5.2015 do 14.00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.