Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

POZVÁNKA „Spektrum nízkoprahových programov pre deti a mládež v Bratislavskom samosprávnom kraji“

Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje pozvať na 29. vzdelávací seminár pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pre verejnosť na tému:

 
„Spektrum nízkoprahových programov pre deti a mládež v Bratislavskom samosprávnom kraji“
 
ktorý sa uskutoční dňa 22.9.2015 o 9.00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).
 
 
 
Program seminára:
1. Mgr. Barbora Brichtová (Detský fond Slovenskej republiky)
    MIXklub a MIXáčik nízkoprahové centrá pre deti, mladých ľudí a rodiny
2. Mgr. Martin Simon (KASPIAN)
    KASPIAN v otvorenej komunite
 
3. Mgr. Karina Andrášiková(Mládež ulice)
    Mládež ulice na ulici
   
4. Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (Čisté srdce)
    Centrum záujmových aktivít vo Veľkých Levároch a občianske združenie Čisté srdce
 
Predpokladaná doba trvania: 9.00-12.00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na katarina.janikova@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/4826 4931 do 18.09.2015 do 14.00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.
 
Tešíme sa na Vašu účasť.