Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pracovné stretnutie partnerov projektu v rámci PIMMS TRANSFER

 24. februára 2010 sa uskutočnilo na pôde BSK pracovné stretnutie v rámci projektu PIMMS TRANSFER, tzv. mentoring workshop, na ktorom svoje prezentácie uviedli partneri projektu z Veľkej Británie, Talianska a Nemecka.

 

Z pozvaných hostí prišli na stretnutie zástupcovia komisie dopravy BSK, zamestnanci BSK, zástupcovia Magistrátu hl. mesta Bratislavy, Bratislavskej integrovanej dopravy a.s., dopravcu Slovak Lines, a.s., zástupcovia stredných škôl a študenti.
Na začiatku stretnutia boli prítomní oboznámení s tým, čo predstavuje projekt PIMMS TRANSFER. Prítomných študentov zaujala informácia o príprave 1. školskej výzvy, ktorej metodika bude známa v priebehu marca.

Pani Alison Butler z London Borough of Hackney sa vo svojej prvej prezentácii venovala problematike školských plánov mobility, od problémov, financovania, cez riešenia, plány do budúcnosti, až po ciele v oblasti dochádzky žiakov a študentov do/zo školy. Vysoké percento používania súkromných áut na dovoz/odvoz zo školy prispieva k negatívnym dopadom, nielen na oblasť trvalo-udržateľnej dopravy, ale hlavne na zdravie mladej generácie. Hlavným cieľom je mať do roku 2020 všetky londýnske školy trvalo-udržateľné, hlavne čo sa týka zdravej stravy žiakov, energie, dochádzky. Na štúdii základnej školy spoločenstva Tyssen zhodnotila 3-ročné výsledky, ktoré dosiahli po vytvorení školského plánu mobility, kde identifikovali problémy, určili si úlohy a ciele. Postupne dosiahli pozitívne výsledky, napr. zmenu orientácie z používania áut na dochádzku do školy peši, bicyklom, verejnou dopravou, nielen u žiakov, ale aj u školského personálu.
Pani Paola Gallina z talianskej provincie Treviso si pripravila dve prezentácie z oblasti plánov školskej mobility a cyklistickej mobility v ich regióne. Uviedla skúsenosti z tvorby plánu mobility na technickej škole Palladio v Trevise spoločnou komunikáciou študentov, učiteľov, predstaviteľmi samosprávy, regiónu, polície a miestnych organizácií. Naznačila, čomu oni budú venovať pozornosť v pripravovanej školskej výzve a zoznámila prítomných s ďalšími školskými projektmi, napr. walking bus, pedibus na podporu chodenia peši.
Pán Johannes Theissen zo spoločnosti traffiQ Frankfurt nad Mohanom vo svojich prezentáciách obšírne popísal regionálny a mestský systém verejnej dopravy, všetky etapy plánovacieho procesu. Začal od problémov, ktoré majú vo verejnej doprave, uviedol zámery a ciele, ktoré chcú ako koordinátor integrovanej verejnej dopravy dosiahnuť. V ďalšej prezentácii sa venoval verejnému obstarávaniu autobusov vo Frankfurte nad Mohanom. Prítomných oboznámil so systémom verejnej dopravy, s postupom, výsledkami a skúsenosťami z verejného obstarávania, s tromi úrovňami riadenia dopravy, legislatívnym rámcom pre verejnú dopravu, dôsledným kontrolným systémom (tzv. bonus-malus systém) s výpočtom kvalitatívnych parametrov. Názorne ukázal rozdelenie mesta na 6 častí. Každú z nich obsluhuje iný dopravca, ktorý vyhral verejnú súťaž. Uviedol minimálne podmienky, ktoré musí záujemca o vykonávanie verejnej autobusovej dopravy spĺňať. Tento systém sa im oplatil, nakoľko sú ziskoví. Vlastné skúsenosti koordinátora integrovanej dopravy zhrnul do návodu na úspech – postup, ktorí by mohli použiť ostatní, aby sa vyvarovali chýb, ktoré aj oni v minulosti robili.

Zaujímavé prezentácie z oblasti dopravy a školstva boli sprevádzané prekvapivo bohatou diskusiou k uvedeným témam, čo bolo hlavným zámerom stretnutia – využiť získané poznatky vo svojej práci, rozšíriť si svoj obzor o nové znalosti, porovnať situáciu partnerov s našou realitou a postupne zlepšovať oblasti, ktoré to potrebujú. Čas tak rýchlo plynul, že prítomných prestal mrzieť fakt, že zástupca Štokholmu bol na poslednú chvíľu odvolaný a na našom stretnutí sa nezúčastnil. Budeme sa snažiť získať hodnotné lekcie na budúcoročnom pracovnom stretnutí v rámci projektu PIMMS TRANSFER.

pimms transfer všetci partneri.JPG