Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pracovné stretnutie projektu RECOM SKAT na tému: Turizmus a voľnočasové aktivity

 Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 18. mája 2010 konalo pracovné stretnutie na tému: Turizmus a voľnočasové aktivity v rámci projektu RECOM SKAT.

 

Hlavnými témami tohto stretnutia boli Dolnorakúska krajinská výstava 2011, Zákon o podpore cestovného ruchu a záverečnou témou bolo predstavenie cezhraničných projektových návrhov z oblasti turizmu a volnočasových aktivít.
Podujatie prebehlo pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa v rámci projektu RECOM SKAT zameriava práve na sieť „Turizmus a voľnočasové aktivity“. Stretnutie otvorila a účastníkov stretnutia privítala Ing. Jana Jurkovičová, ktorá predstavila projekt RECOM SKAT a v skratke informovala o témach, ktoré boli predmetom pracovného stretnutia. Účastníkmi pracovného stretnutia boli zástupcovia partnerov projektu RECOM SKAT, ktorými sú Dolné Rakúsko, Burgenland, mesto Viedeň, Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Pozvanie na pracovné stretnutie prijali taktiež zástupcovia samosprávy obcí a miest, zástupcovia profesijných združení spolu s expertmi na danú tému.

Prvou časťou programu bola prezentácia Dolnorakúskej krajinskej výstavy 2011, ktorej heslom je „Dobýjať, objavovať, zažiť“. Prezentáciu predniesol Guido Wirth z NOE Landesausstellung, ktorý účastníkom stretnutia predstavil všeobecný obsah Dolnorakúskej výstavy 2011, ktorý bude pozostávať z okruhov:

  • Petronell Carnuntum: V skanzene bude návštevník prenesený do doby Rimanov. Početné originálne reprodukcie by mali znázorňovať vtedajšie časy. (napr. Rekonštrukcia starovekých rímskych kúpeľov podľa originálu)
  • Bad Deutsch-Altenburg: V múzeu Carnuntinum bude novozriadené rímske nálezisko orientované predovšetkým na pohanské mnohobožstvo a počiatky kresťanstva v období 1-4 storočia nášho letopočtu.
  • Hainburg/Donau: V „Továrni kultúry“ bude spracovaná téma venovaná ďalšiemu spektru „dobýjania a objavovania“ od prehistórie až po súčasnosť s pohľadom do budúcnosti.

Druhou časťou pracovného stretnutia bola prezentácia novej legislatívnej normy, ktorá upravuje spoluprácu verejného a privátneho sektora pri tvorbe a marketingu produktu cestovného ruchu. Prezentáciu predniesol poslanec Zastupiteľstva BSK a predseda Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu, MUDr. František Stano, ktorý prítomným priblížil obsah a potrebu nového Zákon o podpore CR. Následne MUDr. Stano predal slovo riaditeľke Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK Ing. Alžbete Melicharovej, ktorá v rámci diskusie zodpovedala na všetky položené otázky.

V záverečnej časti pracovného stretnutia boli predstavené cezhraničné projektové návrhy z oblasti Turizmu a voľnočasových aktivít. Na pracovnom stretnutí boli predstavené tieto cezhraničné projektové návrhy:

  1. Projektový návrh: „STUPAVA“ - Mgr. Peter Vavák,
  2. Projektový návrh: „POMORAVIE – miesto, ktoré spája“ - Miroslav Blažek
  3. Projektový zámer: „Po stopách krvavej grófky” - PhDr. Ivana Labudová
  4. Projektový návrh: „Spoznaj jazyk svojho suseda“ - Viola Holzhauserová

Informácie o projekte RECOM SKAT spolu s prezentáciami, ktoré boli odprezentované na pracovnom stretnutí RECOM SKAT nájdete na domovskej stránke projektu www.recom-skat.eu.

Tento projekt je spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 Európskym fondom regionálneho rozvoja a zo svojich prostriedkov ho podporujú: Spolková republika Dolné Rakúsko, Spolková republika Burgenland, mesto Viedeň, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

logo_SK-AT
 EU fund