Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na rok 2010

Oprávnení žiadatelia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN BSK č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009 môžu požiadať o finančný príspevok z rozpočtu BSK najneskôr do 1. septembra 2009.

 
Podať žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu BSK na nasledujúci kalendárny rok je možné najneskôr do 1. septembra 2009, v súlade s VZN BSK č.28/2009 a metodickým pokynom k podávaniu žiadostí:
 
  • VZN BSK č. 28/2009
    Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,  právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.
     
  • Metodický pokyn
    Metodický pokyn k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009.

Súvisiace dokumenty