Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na rok 2011

Oprávnení žiadatelia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN BSK č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009 môžu požiadať o finančný príspevok z rozpočtu BSK najneskôr do 1. septembra 2010.

 

Podať žiadosť o finančný príspevok z rozpočtu BSK spolu s projektom na nasledujúci kalendárny rok je možné najneskôr do 1. septembra 2010, v súlade s VZN BSK č.28/2009 a s metodickou pomôckou k podávaniu žiadostí:

  • Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.
  • Metodická pomôcka k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením BSK č. 28/2009, zo dňa 25.02.2009.
     

Súvisiace dokumenty