Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prednášky odborníkov zo SAV a STU pre žiakov BSK

 Bratislavský samosprávny kraj pokračuje aj v školskom roku 2015/16 v úspešnej spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pri organizovaní prednášok pre žiakov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, na ktorých majú možnosť dozvedieť sa o najmodernejších poznatkoch z oblasti vedy a techniky. Okruh prednášajúcich sa v tomto školskom roku rozšíril aj o odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity.

 
V decembri odzneli prvé zo série prednášok. Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie priblížil žiakom výrobu hliníka, jedného z najrozšírenejších chemických prvkov, Ľubica Stuchlíková z Fakulty elektrotechniky a informatiky prednášala o elektronike, ktorá je súčasťou nášho každodenného života.
Prednášok sa zúčastnili žiaci SPŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava; Gymnázia L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava, SPŠ elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava, SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava, SPŠ elektrotechnickej, K. Adlera 5, Bratislava; SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava, Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava.
Cyklus prednášok vedeckých pracovníkov, ktorého cieľom je popularizácia vedy a výskumu a zvyšovanie záujmu mladých ľudí o vedecké a technické disciplíny, bude pokračovať aj v roku 2016.