Blindfriendly Sobota 17. 8. 2019 | Meniny má Milica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja privítal na župe približne 100 mladých a aktívnych ľudí reprezentujúcich žiacke školské rady gymnázií a stredných odborných škôl Bratislavského kraja

 Dňa 19. decembra 2018 sa na pôde BSK stretli najaktívnejší členovia žiackych školských rád gymnázií a stredných odborných škôl Bratislavského kraja. V školskom roku 2018/2019 išlo v poradí už o druhé stretnutie žiackych školských rád, ktoré umožňujú žiakom demokraticky ovplyvňovať dianie v škole a participovať na ňom. Legislatívne im to umožňuje zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Na stretnutiach majú žiaci možnosť vyjadriť svoje názory, postoje, zapájať sa do diskusií, nadviazať nové kontakty a vymeniť skúsenosti s členmi iných škôl žiackych školských rád a mládežníckymi organizáciami.

Snahou Bratislavského samosprávneho kraja a Rady mládeže Bratislavského kraja je aj naďalej minimálne organizovať podobné stretnutia pre členov žiackych školských rád, byť im nápomocní, motivovať ich a odovzdávať im čo najviac vlastných skúseností, informácií a praktických rád, zvýšiť u nich angažovanosť a záujem o veci verejné a tak skvalitniť činnosť žiackej samosprávy v Bratislavskom kraji.