Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Predseda BSK Pavol Frešo diskutoval s ministrom Ľubomírom Jahnátkom o eurofondoch

 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa informovali o priebehu čerpania, vzájomnej spolupráci a o problémoch pri čerpaní eurofondov z operačného programu Bratislavský kra

 

Globálnym cieľom operačného programu je  - posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Globálny cieľ reaguje na potrebu zvýšenia podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti na zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja a zároveň sa zameriava na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov územia, výrazne ovplyvňujúceho atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonáva funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj, pričom samostatne implementuje opatrenia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. Miera zapojenia regionálnych štruktúr do implementácie operačného programu je v programovom období 2007 – 2013 výrazne posilnená. Bratislavský samosprávny kraj vykonáva úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre opatrenia Prioritnej osi 1 Infraštruktúra okrem projektov, kde BSK je prijímateľom pomoci.

„Odkrývame celý systém, odkrývame financovanie, aby sme zabezpečili jeho maximálnu transparentnosť a zmysluplné využívanie,“ povedal minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.

S predsedom BSK sa zhodli na tom, že systémschvaľovania a udeľovania financií na jednotlivé programy treba zjednodušiť, zároveň zvýšiť informovanosť o možnostiach čerpania eurofondov a zamedziť uzatváranie zmlúv s pochybnými sprostredkovateľmi.

Na stretnutí sa ďalej zúčastnili:

  • Iveta Pabišová (generálna riaditeľka Agentúry na podporu regionálneho rozvoja)
  • Renáta Péčová (riaditeľka odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj)
  • Stanislav Bruna (riaditeľ odboru SORO pre OP BSK)
  • Barbora Lukáčová (riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK)
  • Lukáš Dobrocký (vedúci oddelenia komunikácie BSK)