Blindfriendly Štvrtok 19. 9. 2019 | Meniny má Konštantín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prenos hnow-how prostredníctvom projektu PIMMS TRANSFER

 Predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja sa spolu s predstaviteľmi Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. (BID, a.s.) aktívne zúčastňujú od prvej polovice roku 2009 až po súčasnosť študijných pobytov v rámci projektu PIMMS TRANSFER (Transfering actions in sustainable mobility for European Regions).

 

Účelom je získanie nových vedomostí a príkladov dobrej praxe z oblasti manažmentu dopravy v mestách z progresívnych regiónov - Londýn, Graz, Štokholm, Treviso, Almada, Frankfurt, Serres. Počas študijných pobytov sa predstavitelia bratislavskej župy spolu s predstaviteľmi BID, a.s. oboznamujú so systémom, organizáciou a riadením hromadnej dopravy v aglomerácií mesta, s jej plánovaným rozvojom z pohľadu budovania dopravnej infraštruktúry a taktiež s projektmi podporujúcimi využívanie nemotorových druhov dopravy na území aglomerácie, ako sú pešia a cyklistická doprava. Prezentované sú najmä príklady dobrej praxe a skúsenosti, ktoré boli získané pri riešení dopravných systémov v jednotlivých európskych mestách, a ktoré je možné uplatniť aj na území bratislavskej župy.

Projekt PIMMS TRANSFER je pokračovaním svojho úspešného predchodcu PIMMS a patrí medzi projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu INTERREG IVC. Cieľom PIMMS Transfer je aktívna spolupráca členských krajín EÚ v oblasti Mobility Management-u. Predstavuje to súbor riešení, ako znížiť rastúcu dopravnú a ekologickú záťaž veľkých miest od zistenia a analýzy jej príčin až po navrhovanie a realizáciu riešení „šitých na mieru“ danému regiónu. Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.pimms-transfer-eu.org.  
V rámci projektu PIMMS TRANSFER bol vydaný v poradí už druhý informačný leták, ktorý je možné si stiahnuť na: http://www.pimms-transfer-eu.org/files/PIMMS_TRANSFER_NEWSLETTER.pdf  
 Interreg IVC                                  Pimms transfer