Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prezentácia výsledkov Analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb v BSK

Dňa 15.05.2007 sa na Úrade BSK konala prezentácia výsledkov Analýzy stavu poskytovania sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za účasti podpredsedníčky BSK Monika Flašíková – Beňová a riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Miluši Budayovej.

 
Na prezentáciu analýzy a následnú diskusiu boli prizvaní zástupcovia z  radov poskytovateľov sociálnych služieb a poradenstva na území Bratislavského samosprávneho kraja. Analýzu vypracovala PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a odbor sociálnych služieb a zdravotníctva. Podľa autorov nie je konečným stavom, ale len prvým krokom k určeniu aktuálnych potrieb a priorít v poskytovaní sociálnych služieb.
 
Z prezentácie analýzy a diskusie vyplynuli závery, ktoré sa týkali predovšetkým nedostatkových služieb ako krátkodobé ubytovanie seniorov, ľudí v krízových situáciách alebo detí po náhlej strate rodičov, celoročné a týždenné zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb občanom s duševnými poruchami a denné či týždenné stacionáre pre dôchodcov. Taktiež bol prednesený návrh v spolupráci s neziskovými organizáciami na vytvorenie „Krízového plánu“ poskytovania sociálnych služieb v BSK.
 
Viac informácií:
Mgr. Marica Šiková
Vedúca oddelenia sociálnych služieb
tel.: 02/48 26 42 82