Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pripomíname si 1150. výročie príchodu solúnskych bratov

Uplynulý predĺžený víkend patril v Bratislavskom kraji najmä oslavám 1150. výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie.

 
V piatok sa konala prehliadka speváckych zborov „Cyrilo-metodské dni“ v Rímskokatolíckom kostole v Šenkviciach, ktorú organizovali BSK, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, obec a miestny Rímskokatolícky farský úrad. Súčasťou osláv bola aj svetová premiéra koncertného oratória majstra Pavla Kršku Cyril a Metod v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Cyrilo-metodské oslavy vyvrcholia dnes o 20:00 na hrade Devín za účasti prezidenta, predsedu vlády, predsedu Bratislavského kraja a ďalších. 
 
„Svätí solúnski bratia Konštantín a Metod majú pre nás obrovský význam, považujú sa za zakladateľov slovanskej literatúry. Prišli z Byzancie, ktorá bola v tom čase kultúrnym centrom Európy . Po príchode na naše územie mali obrovské zásluhy v šírení kresťanstva, priniesli písmo a dosiahli, že liturgia mohla byť aj v slovanskom jazyku,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Okrem toho sa vo veľkom rozbehla prekladateľská aj literárna činnosť. Pred odchodom na Veľkú Moravu solúnski bratia preložili Evanjeliár-Aprakos a možno aj Štvorevanjelium. Počas misie na Veľkej Morave preložili do staroslovienčiny celú Bibliu, čo bol prvý preklad Biblie do slovanského jazyka, ale aj liturgické texty a mnohé iné texty. Takisto preložili a upravili byzantské občianske zákony a vzniknutý Zakon sudnyj ljudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom jazyku.
 
Konštantín a Metod museli od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave čeliť kritike bavorských (východofranských) kňazov, predstaviteľov západného (čiže nie byzantského) kresťanstva, ktorí sa obávali, že stratia v krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. Roku 885 mali asi 200 absolventov. Poloha učilišťa je neznáma, ale podľa archeologických nálezov existovala cirkevná škola na hrade Devín. Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma (pápeža), vybrali sa roku 867 do Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu staroslovienčiny ako liturgického jazyka. Pápežovi Hadriánovi II. odovzdali relikvie sv. Klimenta Rímskeho a súčasne si nechali vysvätiť svojich žiakov za kňazov a posvätiť slovanské knihy. Pápež roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil. V marci 868 pápež napokon povolil aj slovanský liturgický jazyk (staroslovienčinu) ako štvrtý jazyk západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Pápež začiatkom roka 870 Metoda vymenoval za arcibiskupaPanónie a Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. Na Veľkej Morave takto vzniklo prvé slovanské arcibiskupstvo a Metod bol jeho prvým biskupom.
 
Vo februári 869 Konštantín v Ríme zomrel a krátko predtým prijal mníšske meno „Cyril“. Pochovaný bol v rímskej bazilike San Clemente. Metod zomrel v máji 885.