Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prístup k informáciám


 
1. Sú na oficiálnej stránke VÚC zverejnené mená a kontakty na poslancov podľa príslušnosti k volebnému obvodu? link
2. Je na oficiálnej stránke VÚC uvedená politická príslušnosť poslancov? nie link
3. Sú na oficiálnej stránke uvedené mená a kontakty na zamestnancov VÚC? áno link
4. Zverejňuje VÚC harmonogram rokovaní župného zastupiteľstva? nie
5. Sú oznámenia o rokovaniach zastupiteľstva zverejnené aspoň 7 dní vopred na oficiálnej internetovej stránke VÚC mimo VZN so schváleným harmonogramom rokovaní? áno link
6. Sú materiály na rokovanie zastupiteľstva zverejnené na internetovej stránke VÚC minimálne 3 dni pred rokovaním ? áno link
7. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva v roku 2017? áno link
8. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené zápisnice z rokovaní komisií zastupiteľstva v roku 2017? nie link
9. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva aspoň od začiatku roka 2016? áno link
10. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc z rokovaní komisií zastupiteľstva aspoň od začiatku roka 2016? nie link
11. Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa? čiastočne link
12. Nachádza sa na oficiálnej internetovej stránke elektronická úradná tabuľa aj s archívom aspoň od začiatku roku 2016? čiastočne link
13. Je na oficiálnej internetovej stránke výročná správa VÚC za posledné 3 roky (2016,2015,2014)? čiastočne link
14. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na všetky rokovania zastupiteľstva od začiatku roka 2016? áno link
15. Je na internetovej stránke VÚC zverejnený funkčný kontakt na posielanie žiadostí podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám? čiastočne link
16. Odpovedal VÚC na žiadosti o informácie v zákonnej forme a lehote? áno - všetky 3 žiadosti v lehote
17. Odpovedala organizácia VÚC na žiadosť o informácie v zákonnej forme a lehote? (mystery č.3 - organizácia) do 8 dní
18. Poskytol VÚC zápisnice z obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom majetku za roky 2017 a 2016? nie - poskytli linky na materiály zo zasadnutia zastupiteľstva iba s návrhmi na OVS, čiže bez zápisníc
19. Poskytol VÚC údaje o služobnom aute župana? áno
20. Poskytol VÚC knihu jázd služobného auta župana za roky 2017 a 2016? áno
21. Poskytol vybraný domov sociálnych služieb v správe VÚC informáciu o kapacite a počte žiadateľov v zariadení? áno
22. Poskytol vybraný domov sociálnych služieb v správe VÚC informáciu o mechanizme prijímania žiadateľov do zariadenia? áno
23. Existuje na hlavnej stránke Úradu možnosť dať si zasielať novinky a informácie od VÚC mailom alebo pomocou RSS? áno linkna hlavnej stránke vľavo dole
24. Úroveň kvality užívateľskej prístupnosti oficiálnej stránky VÚC (jazykové mutácie, indexovateľnosť vyhľadávačom, odozva, funkčný vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť) 41,67 %
25. Sú na stránke VÚC uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra? áno link
26. Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy zverejnený územný plán? áno link
27. Obdržal občan z oficiálneho e-mailu župana odpoveď na zaslanú otázku? nie
28. Zverejňuje VÚC na internetovej stránke pracovný program župana? nie
29. Poskytol VÚC telefonickú informáciu o kompetenciách župy v angličtine? áno
30. Zverejňuje VÚC ním vydávané elektronické dokumenty aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CÚET) na www.slovensko.sk? nie