Blindfriendly Pondelok 17. 6. 2019 | Meniny má Adolf Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Proces reklamácie cykloodpočívadiel sa začal

 Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja skontrolovali na základe sťažností obyvateľov cykloodpočívadlá v Malých Levároch, Vysokej pri Morave a vo Svätom Jure už koncom marca. Z následne vykonaného znaleckého posudku vyplývajú nielen nedostatky estetické, ale najmä konštrukčné. Bratislavský samosprávny kraj tak uplatňuje reklamáciu týchto diel.

 
„Znalecký posudok jasne ukázal konštrukčné vady. Zhotoviteľ staval v rozpore s projektovou dokumentáciu, ktorá takisto pokrivkáva. Reklamovať fušerské dielo v tomto prípade nie je naším právom, ale našou povinnosťou. Nie sú to len peniaze, je to najmä ohrozenie ľudí,“ vysvetlil začiatok reklamačného procesu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja vykonali 22. marca kontrolu cykloodpočívadiel, po ktorej bol 4. apríla vypracovaný znalecký posudok znaleckou organizáciou Ústav stavebnej ekonomiky s. r. o.. Znalecký posudok konštatuje jednak nesúlad s projektovou dokumentáciou ale aj samotné nedostatky v základných požiadavkách na technologické a konštrukčné riešenia stavieb. Znaleckým posudkom však neprešla len projektová dokumentácia, ale aj samotné diela – cykloodpočívadlá. Tie sa odklonili od projektovej dokumentácie, na betóne sú trhliny, strešná konštrukcia je prehnutá a na cykloodpočívadle vo Svätom Jure je dokonca uvoľnený drevený obklad na zadnej stene prístrešku.
V rámci reklamačného konania Bratislavský samosprávny kraj vyzval zhotoviteľa diela na odstránenie vád diela spočívajúcich v rozdieloch oproti projektovej dokumentácii a nedostatočnej kvalite prevedenia. Autora projektu a stavebný dozor v jednej osobe vyzvala župa na doplnenie projektu, vypracovanie statického posudku a súčinnosť pri náprave vzniknutej situácie.
„Verím, že staviteľ aj projektant svoje chyby napravia. Fušeriny nemôžeme tolerovať,“ uzavrel bratislavský župan Pavol Frešo.