Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci

Nový program celoživotného vzdelávania vychádza z doterajších skúseností existujúcich „generačných“ programov, ako sú SOCRATES (vzdelávania) alebo Leonardo da Vinci (odborná príprava). Na základe týchto skúseností a berúc do úvahy rozvoj v iných oblastiach Európska komisia navrhuje zásadné zmeny. Tieto zmeny sú jednak výsledkom kritického strednodobého hodnotenia programov Socrates a Leonardo da Vinci a jednak verejných konzultácií, do ktorých sa zapojili najvýznamnejší aktéri v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

 

 

EufacinetProjekt EUFACINET (European facilitators network) bol realizovaný v rámci programu Leonardo da Vinci a bol zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, na inovácie a ich transfer v oblasti vzdelávania.

Bratislavský samosprávny kraj sa stal jedným z dvanástich partnerov projektu z ôsmych členských krajín EÚ – Bulharsko, Nemecko, Dánsko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Malta, Slovensko. BSK v projekte vystupoval ako strategický partner a člen poradnej komisie. Projekt EUFACINET prispieva k transformácii, modernizácii a adaptácii Európskeho vzdelávacieho a tréningového systému v rámci politiky celoživotného vzdelávania v EÚ.

Cieľom projektu bola aktualizácia Príručky pre facilitátorov, ktorá bola vypracovaná v rámci projektu CompServ SME – Rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov prostredníctvom samovzdelávania v službách, na ktorý projekt EUFACINET nadväzuje.

Príručka pre facilitátorov bola rozšírená o dva moduly:

  • ohodnotenie a validácia kompetencií
  • vyhodnotenie vzdelávacích výstupov

a zároveň bola distribuovaná do dvoch nových partnerských krajinách – Bulharsko, Španielsko.

Výstupmi projektu sú:

  1. Príručka facilitácie (v tlačenej a elektronickej forme – CD-ROM a online cez elektronické platformy) s praktickými pomôckami podporujúcimi facilitáciu vzdelávacia v podnikoch.
  2. Databáza organizácií
  3. Európska komunita facilitátorov celoživotného vzdelávania - Interaktívna online komunita.

Cieľovými skupinami projektu sú malé a stredné podniky, ktoré chcú rozšíriť kompetencie ich zamestnancov využitím ich existujúceho potenciálu a poskytovatelia školení a ostatní školiaci pracovníci.

Trvanie projektu: 11/2007 – 10/2009
Viac informácií na www.facilitatinglearning.eu.